Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

Kai sprendimą likviduoti bendrovę priima juridinių asmenų registro tvarkytojas, bendrovė likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

Įmonių likvidavimas – juridinio asmens veiklos pasibaigimas, išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti bendrovę, privalo išrinkti (paskirti) jos likvidatorių.

Įmonių likvidavimas ne teismo tvarka:

 • likvidatoriaus paskyrimas;
 • likvidavimo laikotarpio pradžios balanso sudarymas;
 • turto paskirstymas atsiskaičius su kreditoriais, perdavimo aktų surašymas;
 • likviduojamos bendrovės dokumentų perdavimas archyvui;
 • sąskaitų ir vertybinių popierių sąskaitų uždarymas;
 • likvidavimo akto sudarymas;
 • reikalingų dokumentų paruošimas ir pateikimas VĮ Registrų centrui;
 • bendrovės interneto svetainės adreso panaikinimas.

Jei jums aktualus įmonės likvidavimas – kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

Telefonas: +370 5 272 7614 (teisinės paslaugos Vilniuje), +370 343 51512 (teisinės paslaugos Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – Paprasti atsakymai į Jums sudėtingus klausimus.

TEISINĖS PASLAUGOS

JURIDINIAMS ASMENIMS
 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Verslo teisininkas

  Profilaktinės bei prevencinės teisinės konsultacijos. Kasdienių teisinių reikalų priežiūra ir „pirmoji pagalba“. Kvalifikuotų specialistų parinkimas.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Skolų išieškojimas

  Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis.

 • Ekspertų paslaugos

  Nepriklausomų ekspertų konkrečios verslo ar finansinės srities konsultacijos.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

 • Darbų sauga

  UAB „Justicija“ rengia darbų saugos dokumentus. Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

 • Projektų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

 • Viešųjų pirkimų administravimas

  Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį.