Tvarkote asmens duomenis ir nežinote ar asmens duomenų tvarkymas Jūsų įmonėje atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas?

Mes padėsime įgyvendinti sprendimus, kurie apsaugotų asmens duomenis, tvarkomus Jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

Pagrindiniai žingsniai integruojant BDAR Jūsų įmonėje/įstaigoje/organizacijoje:

 1. Asmens duomenų apsaugos auditas (esamų ir naujų dokumentų, laikmenų, programinės įrangos ir kt. patikra, atitikimo BDAR reikalavimams vertinimas).
 2. Įstaigos/įmonės/organizacijos tvarkomų asmens duomenų inventorizavimas (angl. data mapping).
 3. Įstaigos/įmonės/organizacijos asmens duomenų tvarkymo dokumentų parengimas:
  • Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, taisyklės ir taisyklių įgyvendinimo aprašas;
  • Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės;
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas;
  • Asmens vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės;
  • Kitos taisyklės, tvarkos bei kiti dokumentai pagal poreikį.
 4. Organizacinių ir techninių priemonių nustatytų tvarkų ir taisyklių BDAR nustatytam tinkamo saugumo lygiui užtikrinti įgyvendinimas.
 5. Įstaigos/įmonės/organizacijos duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas (jei nustatoma, kad toks reikalingas).
 6. Audito nustatytos informacijos ir suderinamumo su BDAR konstatavimas, organizacinių ir techninių priemonių parinkimas užtikrinant tinkamą BDAR reikalavimų įgyvendinimą.
 7. BDAR tinkamam įgyvendinimui reikalingų procesų tęstinis valdymas.

Turite klausimų dėl paslaugų?

Susisiekite telefonu +370 698 08419 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

ATSAKINGI SPECIALISTAI

Domintų profesionalios duomenų apsaugos paslaugos?

UAB „Justicija” duomenų apsaugos specialistai, turintys ilgametę patirtį, padės Jums išspręsti iškilusias problemas!

„Mes esame tam, kad Jūs sėkmingai kurtumėte ir vystytumėte savo verslą.” UAB „Justicija”

  Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis UAB „Justicija“ privatumo politikos.