Spaudos laisvė ir teisė skleisti informaciją yra teisėta tol, kol nepažeidžia kito asmens garbės, orumo, privataus gyvenimo neliečiamumo. UAB „Justicija“ padės išsaugoti Jūsų asmeninę bei dalykinę reputaciją.

Jeigu apie asmenį yra paskleisti tikrovės neatitinkantys ir jo garbę bei orumą žeminantys duomenys, kaltiems asmenims gali būti pritaikyta civilinė, administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė.

Garbės ir orumo gynimas:

 • kreipsimės į žiniasklaidos priemonę dėl šmeižiančio teksto ar orumą žeminančio atvaizdo ir/ar kitos panašaus pobūdžio informacijos panaikinimo;
 • padėsime taikiai išspręsti ginčą derybų būdu;
 • prireikus, civilinio proceso tvarka kreipsimės į teismą dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ar padarytos žalos atlyginimo;
 • kreipsimės į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl baudžiamojo proceso pradėjimo.

Asmens garbė ir orumas yra asmeninės neturtinės vertybės, kurias gina teisė. Teisė į garbę ir orumą – tai asmens teisė reikalauti, kad viešoji nuomonė apie jį būtų formuojama žinių, atitinkančių tikruosius jo poelgius, pagrindu ir moralinis vertinimas atitiktų tai, kaip jis tikrovėje vykdo įstatymų, bendražmogiškos moralės normų reikalavimus. Garbė ir orumas pažeidžiami apie asmenį paskleidus tikrovės neatitinkančius ir jo garbę bei orumą žeminančius duomenis.

Fizinio asmens garbė ir orumas (juridinio asmens dalykinė reputacija) ginami teisme, paskleidus apie asmenį ne bet kokius, bet tik tikrovės neatitinkančius duomenis, t.y. šie duomenys turi būti netikri, tokie, kurių iš tiesų nebuvo (melagingi, išgalvoti, pramanyti).  Neatitinkančia tikrovės pripažintina subjektyviai, vienpusiškai pateikiama informacija, kuria iškraipomos arba nutylimos įvykių, reiškinių sąsajos, priežastiniai ryšiai su kitais įvykiais ir reiškiniais.

Duomenys gali būti paskleisti įvairiais būdais (per visuomenės informavimo priemones, oficialiame dokumente, laiške ir kituose raštuose, elektroniniu paštu ir t.t.). Be to, duomenys turi būti tokie, kuriuos būtų galima patikrinti, nes, pavyzdžiui, asmens išsakyta nuomonė nėra duomenys.

Pabrėžtina, kad šios taisyklės galioja tiek viešosios informacijos skleidėjams, tiek viešojoje erdvėje komentuojantiems asmenims.

Nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas paneigti šiuos duomenis, o taip pat atlyginti dėl tokių duomenų paskleidimo jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Pažymėtina, jog po asmens mirties tokią teisę turi jo sutuoktinis, tėvai ir vaikai, jeigu tikrovės neatitinkančių duomenų apie mirusįjį paskleidimas kartu žemina ir jų garbę bei orumą.

Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Telefonas: +370 5 272 7614 (teisinės paslaugos Vilniuje), +370 343 51512 (teisinės paslaugos Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

TEISINĖS PASLAUGOS

PRIVATIEMS ASMENIMS
 • Asmeninis teisininkas

  Galimybė už prieinamą kainą greitai ir Jums patogiu būdu gauti visapusišką teisinę pagalbą iš Jūsų asmeninio teisininko.

 • Santuokos nutraukimas

  Santuokos nutraukimo dokumentacijos ruošimas, proceso valdymas ir kontrolė.

 • Darbo užmokesčio išieškojimas

  Darbo sutarties analizė, teisinės konsultacijos, darbo užmokesčio proceso iniciavimas ir vykdymas.

 • Garbės ir orumo gynimas

  Ginčo sprendimas, baudžiamamojo proceso inicijavimas, įpareigojimas panaikinti šmeižiantį tekstą.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos privatiems asmenims: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Konsultacijos paveldėjimo klausimais

  Konsultacijos paveldėjimo, vedybų sutarčių sudarymo, turtinės ir neturtinės teisės klausimais. Vaikų išlaikymo, įvaikinimo, santuokos nutraukimo klausimais.

 • Konsultacijos mokesčių klausimais

  Konsultacijos mokesčių teisės klausimais, atstovimas valstybinėse institucijose ir teismuose.

 • Dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas

  Profesionalus dokumentų teismui rengimas ir teisminio atstovavimo paslauga. Kvalifikuotas interesų gynimas teismuose.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.