KADA TAIKOMAS DARBO UŽMOKESČIO IŠIEŠKOJIMAS:

Kai darbuotojui neišmokamas priklausantis darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, Darbuotojas turi raštu kreiptis į darbdavį. Jeigu darbdavys nepatenkina prašymo, darbuotojas gali kreiptis į UAB „Justicija“ dėl darbo užmokesčio išieškojimo ir patikėti visą darbą atlikti mums.

SVARBU ŽINOTI, JOG:

Nepasibaigus darbo santykiams, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojas turi teisę reikalauti ne mažesnio kaip Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto dydžio delspinigių.

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį per mėnesį už ne daugiau kaip šešis mėnesius, priklausomai nuo uždelstų atsiskaityti su darbuotoju mėnesių skaičiaus. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui uždelstą sumą, padaugintą iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Darbdavio siūlomi susitarimai ne visada naudingi.

Kartais darbdavys po atleidimo iš darbo siūlo pasirašyti sutartį – atlyginimo mokėjimo grafiką. Tokią sutartį būtina nuodugniai išanalizuoti, kad išvengtumėte Jums nenaudingų sutarties punktų. Pasirašius mokėjimo grafiką, Jums nebus skaičiuojami delspinigiai bei kitos išmokos už pradelstą mokėti darbo užmokestį laiką.

Atleidimo iš darbo dieną darbuotojui rekomenduotina turėti šiuos dokumentus:

Jūs turite teisę reikalauti abiejų šalių (Jūsų ir įmonės, kurioje dirbate/dirbote) pasirašytos, antspaudais patvirtintos Darbo sutarties su įrašais, kurie patvirtina darbo sutarties pradžią, pakeitimus, papildymus bei nutraukimą.

Jūs turite teisę reikalauti darbdavio (buhalterijos) išduoti pasirašytas, antspaudais patvirtintas:

Pažymą apie Jums priskaičiuotą ir išmokėtą/neišmokėtą darbo užmokestį už atitinkamą laikotarpį,

Pažymą apie darbą įmonėje, kurioje dirbate/dirbote.

TEISINĖS PASLAUGOS

Turite klausimų dėl paslaugų ar norite gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Susisiekite telefonu +370 698 08419 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Norite pasitarti dėl paslaugų?

Susisiekite žemiau nurodytais kontaktais arba užpildykite užklausos formą ir Jums atsakysime per 1 d.d.

„Mes esame tam, kad Jūs sėkmingai kurtumėte ir vystytumėte savo verslą.” UAB „Justicija”

    Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis UAB „Justicija“ privatumo politikos.