Kada taikomas darbo užmokesčio išieškojimas:

Kai darbuotojui neišmokamas priklausantis darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, Darbuotojas turi raštu kreiptis į darbdavį. Jeigu darbdavys nepatenkina prašymo, darbuotojas gali kreiptis į UAB „Justicija“ dėl darbo užmokesčio išieškojimo ir patikėti visą darbą atlikti mums.

Kreipkitės į mus! Mes Jums padėsime!

Svarbu žinoti, jog:

Nepasibaigus darbo santykiams, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojas turi teisę reikalauti ne mažesnio kaip Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto dydžio delspinigių.

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį per mėnesį už ne daugiau kaip šešis mėnesius, priklausomai nuo uždelstų atsiskaityti su darbuotoju mėnesių skaičiaus. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui uždelstą sumą, padaugintą iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Darbdavio siūlomi susitarimai ne visada naudingi

Kartais darbdavys po atleidimo iš darbo siūlo pasirašyti sutartį – atlyginimo mokėjimo grafiką. Tokią sutartį būtina nuodugniai išanalizuoti, kad išvengtumėte Jums nenaudingų sutarties punktų. Pasirašius mokėjimo grafiką, Jums nebus skaičiuojami delspinigiai bei kitos išmokos už pradelstą mokėti darbo užmokestį laiką.

Atleidimo iš darbo dieną darbuotojui rekomenduotina turėti šiuos dokumentus:

Jūs turite teisę reikalauti abiejų šalių (Jūsų ir įmonės, kurioje dirbate/dirbote) pasirašytos, antspaudais patvirtintos Darbo sutarties su įrašais, kurie patvirtina darbo sutarties pradžią, pakeitimus, papildymus bei nutraukimą.

Jūs turite teisę reikalauti darbdavio (buhalterijos) išduoti pasirašytas, antspaudais patvirtintas:

 • Pažymą apie Jums priskaičiuotą ir išmokėtą/neišmokėtą darbo užmokestį už atitinkamą laikotarpį,
 • Pažymą apie darbą įmonėje, kurioje dirbate/dirbote.

Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Telefonas: +370 5 272 7614 (teisinės paslaugos Vilniuje), +370 343 51512 (teisinės paslaugos Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – Paprasti atsakymai į Jums sudėtingus klausimus.

TEISINĖS PASLAUGOS

PRIVATIEMS ASMENIMS
 • Asmeninis teisininkas

  Galimybė už prieinamą kainą greitai ir Jums patogiu būdu gauti visapusišką teisinę pagalbą iš Jūsų asmeninio teisininko.

 • Santuokos nutraukimas

  Santuokos nutraukimo dokumentacijos ruošimas, proceso valdymas ir kontrolė.

 • Darbo užmokesčio išieškojimas

  Darbo sutarties analizė, teisinės konsultacijos, darbo užmokesčio proceso iniciavimas ir vykdymas.

 • Garbės ir orumo gynimas

  Ginčo sprendimas, baudžiamamojo proceso inicijavimas, įpareigojimas panaikinti šmeižiantį tekstą.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos privatiems asmenims: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Konsultacijos paveldėjimo klausimais

  Konsultacijos paveldėjimo, vedybų sutarčių sudarymo, turtinės ir neturtinės teisės klausimais. Vaikų išlaikymo, įvaikinimo, santuokos nutraukimo klausimais.

 • Konsultacijos mokesčių klausimais

  Konsultacijos mokesčių teisės klausimais, atstovimas valstybinėse institucijose ir teismuose.

 • Dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas

  Profesionalus dokumentų teismui rengimas ir teisminio atstovavimo paslauga. Kvalifikuotas interesų gynimas teismuose.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.