Įmonių steigimas mūsų specialistams yra kasdienybė. Galime patarti ir rekomenduoti kokia verslo forma yra tinkama Jūsų veiklai vykdyti. Įmones steigiame elektroniniu būdu. Steigimo dokumentus parengiame per 1 darbo dieną.

Teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo, registravimo, reorganizavimo ar kitais susijusiais klausimais.

Nuolat konsultuojame ne tik steigimo, bet ir mokesčių mokėjimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, verslo vystymo, finansavimo, darbų saugos, teisiniais klausimais.

 

Turite klausimų dėl paslaugų ar norite gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Susisiekite telefonu +370 620 41029 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Kodėl NAUDINGA RINKTIS UAB „Justicija” paslauGAS STEIGIANT ĮMONĘ?

contract

PROFESIONALUS ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS

Per ilgametę darbo patirtį įsteigėme daugiau kaip 500 įmonių ir įstaigų.

calendar

GREITAS ĮMONĖS ĮSTEIGIMAS

Bet kokios teisinės formos įmonę elektroniniu būdu įsteigiame per 2-3 darbo dienas.

building-copy

VERSLO FORMOS PARINKIMAS

Padedame klientams pasirinkti įmonės formą pagal poreikį, mažiausiomis galimomis rizikomis ir mokėtinais mokesčiais.

Profesionaliai ir greitai rengiame įmonių steigimo dokumentus visoms juridinėms formoms.

*Išsamią informaciją apie juridines verslo formas taip pat rasite paspaudę ant + simbolio (visos kainos nurodytos juridinį asmenį steigiant elektroniniu būdu, mūsų steigimo paslaugų kainos dalis tik 80 Eur plius PVM).

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB steigimas) - 179 Eur (plius PVM).

Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. UAB steigimas aktualus tuo, kad akcininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į įmonę, taip apsaugodami savo asmeninį turtą, t.y. jie savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius ribojamas iki 250.

UAB steigimui reikalingi duomenys:

 • steigiamos bendrovės pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • bendrovės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 • kiekvieno bendrovės steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka;
 • numatoma bendrovės komercinė – ūkinė veikla;
 • bendrovės vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta; taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą;
 • informacija apie kitus bendrovės organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą.

UAB steigimo dokumentai parengiami per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Mažoji bendrija (MB steigimas) - 169 Eur (plius PVM).

Mažąją bendriją patartina steigti žmonėms, norintiems kurti smulkųjį ar šeimos verslą. MB steigimas nereikalauja didelių investicijų. Ši juridinė forma labai tinka jauniems, iki 29-erių metų amžiaus žmonėms, dėl patrauklių mokestinių lengvatų.

MB privalumai:

 • tai ribotos civilinės atsakomybės asmuo – MB steigėjai atsako tik įmonės turtu, o ne savo asmeniniu;
 • nėra nustatytas reikalavimas dėl minimalaus kapitalo dydžio;
 • gali būti daugiau kaip vienas steigėjas;
 • neprivaloma turėti vadovą;
 • nariams nereikia turėti darbo santykių su mažąja bendrija, kurios nariai jie yra.

Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

MB STEIGIMUI REIKALINGI DUOMENYS:

 • steigiamos mažosios bendrijos pavadinimas;
 • steigėjo (steigėjų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • buveinės adresas.

MB steigimo dokumentai parengiami per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Individuali įmonė (IĮ steigimas) - 159 Eur (plius PVM).

Individualios įmonės steigimas patariamas asmenims, planuojantiems teikti paslaugas ar imtis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo.

IĮ – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. Individualios įmonės steigėju gali būti tik fizinis (veiksnus) asmuo.

Pažymėtina tai, kad vienos individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

IĮ STEIGIMUI REIKALINGI DUOMENYS:

 • steigiamos individualios įmonės pavadinimas;
 • steigėjo (savininko) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • individualios įmonės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • numatoma individualios įmonės komercinė – ūkinė veikla;
 • individualios įmonės vadovo duomenys (jeigu individualios įmonės savininkas vadovu paskirs kitą asmenį): vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta.

IĮ steigimo dokumentai parengiami per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Viešoji įstaiga (VšĮ steigimas) - 149 Eur (plius PVM).

Viešosios įstaigos steigimas rekomenduotinas, jeigu siekiate tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ yra pelno nesiekiantis, ribotos atsakomybės, viešasis juridinis asmuo. VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga gali būti naudojama ir komercinei veiklai, nes:

 1. galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis;
 2. galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

VŠĮ STEIGIMUI REIKALINGI DUOMENYS:

 • steigiamos viešosios įstaigos pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • viešosios įstaigos buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • viešosios įstaigos steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat materialusis ir nematerialusis turtas;
 • viešosios įstaigos tikslai, veiklos sritys bei rūšys;
 • viešosios įstaigos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • informacija apie kitus viešosios įstaigos organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

VŠĮ steigimo dokumentai paruošiami per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Asociacija (Asociacijos steigimas) - 139 Eur (plius PVM).

Asociacijos steigimas rekomenduojamas, jeigu organizacijos tikslas yra suburti interesų grupę, pvz. profesiniu, laisvalaikio veiklos, moksliniu ar kitu tikslu. Tai ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti jų interesus, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociaciją steigti gali tik ne mažiau kaip 3 fiziniai ar juridiniai asmenys. Nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius. Asociacija gali būti naudojama ir komercinei veiklai, nes:

 1. galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis;
 2. galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

ASOCIACIJOS STEIGIMUI REIKALINGI DUOMENYS:

 • steigiamos asociacijos pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • asociacijos buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • asociacijos steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat materialusis ir nematerialusis turtas;
 • asociacijos tikslai, veiklos sritys bei rūšys;
 • asociacijos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • informacija apie kitus asociacijos organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

Asociacijos steigimo dokumentai paruošiami per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Nuolaida steigimui taikoma pasirašius 12 mėn. buhalterinių paslaugų sutartį. Kaina derinama individualiai.

Buveinės adreso suteikimo kaina – nuo 20 Eur plius PVM (vieneriems metams).

Įmonių pertvarkymo kainos:

 • Mažosios bendrijos (MB) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) – 399 Eur (plius PVM).
 • Individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) arba mažąją bendriją (MB) – 499 Eur (plius PVM).
 • Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) pertvarkymas į mažąją bendriją (MB) – 499 Eur (plius PVM).

Turite klausimų dėl paslaugų?

Susisiekite telefonu +370 620 41029 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Ieškote įsigyti jau veikiančią įmonę?

Parduodame seniau įsteigtas įmones ir užtikriname, jog įmonės neturi skolų, sutartinių ar garantinių įsipareigojimų.

ATSAKINGI SPECIALISTAI

LAURYNAS AMBRAŠKA

Rezervuokite įmonės pavadinimą

Susisiekite nurodytais kontaktais arba užpildykite užklausos formą su norimu įmonės pavadinimu ir UAB „Justicija” specialistai su Jumis susisieks per 1 d.d.

„Mes esame tam, kad Jūs sėkmingai kurtumėte ir vystytumėte savo verslą.” UAB „Justicija”

  Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis UAB „Justicija“ privatumo politikos.

  Dažniausiai užduodami klausimai:

  Per kiek laiko įsteigiama įmonė?

  Įmonę galima įsteigti vykstant į notaro biurą arba nuotoliniu būdu. Jeigu įmonė steigiama ne nuotoliniu būdu, o vykstant į notaro biurą, procesas gali užtrukti apie savaitę. Steigiant įmonę elektroniniu būdu visas procesas užtrunka 2-3 darbo dienas. Steigimo dokumentai parengiami per 1 darbo dieną, o VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

  Kiek kainuoja įsteigti įmonę?

  • MB steigimas – 169 Eur be PVM (įskaičius VĮ Registrų centro mokesčius).
  • UAB steigimas – 179 Eur be PVM (įskaičius VĮ Registrų centro mokesčius).
  • IĮ steigimas – 159 Eur be PVM (įskaičius VĮ Registrų centro mokesčius).
  • VšĮ steigimas – 149 Eur be PVM (įskaičius VĮ Registrų centro mokesčius).
  • Asociacijos steigimas – 139 Eur be PVM (įskaičius VĮ Registrų centro mokesčius).