Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas reikalauja asmeninės darbdavio atsakomybės už darbuotojų sveikatos ir darbingumo išsaugojimą. Versle būtina taupyti lėšas, todėl klientų išlaidų optimizavimas maksimaliajam rezultatui – vienas mūsų prioritetų.

Dokumentų sutvarkymas – mūsų paslauga, parengiant naujus ir įteisinant jau esančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, kurie atitiktų LR galiojančius teisės aktus.

Teikiame kokybiškas konsultacijas veikiančioms įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgraisrinės saugos, darbo santykių klausimais. Mūsų darbo patirtis padės įmonėms pasiruošti planiniams patikrinimams, įgyvendinti darbdavio pareigą, užtikrinti darbų saugą.

NAUDA Jūsų įmonei:

Esamų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų peržiūra ir įvertinimas;

Pagalba šalinant nustatytus trūkumus ir tvarkant darbų saugos dokumentus;

Privalomų deklaracijų pateikimas valstybinei darbo inspekcijai (VDI);

Konsultacijos įmonės vadovams darbų saugos klausimais;

Įmonei nebereikės ieškoti ir samdyti kvalifikuoto darbų saugos specialisto;

Darbų saugos specialistui nereikės sukurti darbo vietos, rūpintis jo kvalifikacijos kėlimu ir atestavimu, aprūpinti darbo priemonėmis, mokėti mokesčių;

Dalį Jūsų rūpesčių perims UAB „Justicija” darbų saugos specialistai;

Darbo teisės klausimais teikiami pasiūlymai, priimant sprendimus bet kokioje kasdieninėje situacijoje. Darbdavys ne tik sutaupys pinigų, laiko, bet ir išvengs papildomų rūpesčių ir įtampos;

Atstovaus kliento interesus valstybinėse kontroliuojančiose institucijose;

Taupomas Jūsų bei kitų įmonės specialistų laikas, kurį galėtumėte skirti sėkmingam verslo vystymui.

*Išsamią informaciją žemiau rasite paspaudę ant + simbolio.

Konsultuojame įmonės vadovus darbų saugos klausimais

Darbavius konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:

 • teikiame pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;
 • kontroliuojame, ar tinkamai ir laiku atliekami darbuotojų instruktavimai saugos ir sveikatos klausimais;
 • sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuojame privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas bei organizuojame šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuojame ir koordinuojame darbo vietų profesinės rizikos vertinimą;
 • organizuojame darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
 • teikiame konsultacijas parenkant ir įsigyjant asmenines bei kolektyvines apsaugos priemones;
 • rengiame darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuojame jų parengimą;
 • dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuojame nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruojame įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus;
 • organizuojame nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių parengimą, kontroliuojame prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;
 • informuojame apie priimtus naujus darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius teisės aktus ir jų pakeitimus;
 • dalyvaujame Valstybinei darbo inspekcijai atliekant patikrinimus;
 • organizuojame darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus;
 • informuojame apie priimtus gaisrinės saugos teisės aktus ir jų pakeitimus;
 • teikiame rekomendacijas apie gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
 • kontroliuojame ar tinkamai ir laiku atliekami darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais;
 • konsultuojame parenkant gaisrinės saugos ženklus;
 • organizuojame gaisrinės saugos norminių teisės aktų rengimą.

Darbų saugos dokumentų rengimas

Rengiame darbų saugos dokumentus:

 • privalomus darbų saugos ir sveikatos dokumentus;
 • darbų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus;
 • įmonės vadovo ar darbuotojo, vykdančio vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas pareigybės apašymą;
 • darbuotojų instruktavimo tvarką;
 • darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką;
 • darbuotojo aprūpinimo asmeninėms apsaugos priemonėmis parinkimo aprašą;
 • incidentų tyrimo tvarką;
 • nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarką;
 • neblaivumo – apsvaigimo nustatymo tvarką;
 • darbo įrenginių naudojimo instrukcijas;
 • darbuotojų atstovų rinkimo tvarką ir aprašą;
 • kitus dokumentui, reikalingus Jūsų įmonei, pagal įmonės vykdomą veiklą.

DARBŲ SAUGOS SPECIALISTAI

DARBŲ SAUGOS IR PASLAUGŲ PAKETAI

Minimalus

nuo 65€
nuo 65€
 • Turimų dokumentų atnaujimas ir trūkstamų parengimas;

 • Gaisrinės saugos dokumentacijos parengimas, nesudėtingų evakuacijos planų braižymas.

 • + DOVANA (Nemokamas auditas)

Ilgalaikis*

tik nuo 45€mėn
tik nuo 45€mėn
 • Dokumentų auditas;

 • Ilgalaikė dokumentų priežiūra;

 • Jūsų įmonei reikalingų tvarkų parengimas ir įdiegimas įmonėje;

 • Konsultacijos darbų saugos klausimais visą sutarties laikotarpį;

 • Atstovavimas tikrinant Valstybinei darbo inspekcijai.

 • Gaisrinės saugos dokumentacijos parengimas, nesudėtingų evakuacijos planų braižymas.

Skubus

tik nuo 145€
tik nuo 145€
 • Darbų saugos dokumentų sutvarkymas per ribotą laiką;

 • Darbų saugos dokumentų auditas;

 • Jūsų įmonei reikalingų tvarkų parengimas ir įdiegimas įmonėje;

 • Atstovavimas tikrinant Valstybinei darbo inspekcijai;

 • Asmens apsaugos priemonių parinkimas;

 • Gaisrinės saugos dokumentacijos parengimas, nesudėtingų evakuacijos planų braižymas.

Kombinuotas

tik nuo 299€
tik nuo 299€
 • Darbų saugos ir dokumentų apsaugos dokumentų auditas;

 • Darbų saugos dokumentų sutvarkymas;

 • Darbų saugos tvarkų parengimas pagal poreikį Jūsų įmonei;

 • Konsultavimas darbų saugos ir dokumentų apsaugos klausimais;
 • Gaisrinės saugos dokumentacijos parengimas, nesudėtingų evakuacijos planų braižymas.

Darbų saugos ir paslaugų planų kainos yra nurodytos be PVM.

*Ilgalaikio plano kaina priklauso nuo darbuotojų skaičiaus:
– iki 5 darbuotojų kaina yra 45 €;
– iki 10 darbuotojų kaina yra 85 €;
– iki 20 darbuotojų kaina yra 135 €;
– nuo 30 darbuotojų kaina yra sutartinė.

Domintų profesionalios darbų saugos paslaugos?

Jei manote, kad įmonėje darbų sauga ar įmonės duomenų apsauga nespėsite pasirūpinti patys – mes galime Jums padėti išspręsti kylančius klausimus konsultacijų metu!

„Mes esame tam, kad Jūs sėkmingai kurtumėte ir vystytumėte savo verslą.” UAB „Justicija”

  Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis UAB „Justicija“ privatumo politikos.