Sudarant bet kokią sutartį yra svarbu ją sudaryti tinkama forma, nes jos nesilaikymas gali daryti sutartį negaliojančia ar sukelti kitas teisines pasekmes. Sutartis, kaip valios išraiškos forma, turi būti sudaryta tinkamai. Sutartys gali būti sudaromos žodžiu, raštu (paprastąja ir notarine forma) ir konkliudentiniais veiksmais.

Sutarčių sudarymą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas. Tačiau įstatymus būtina taikyti kartu su jau susiformavusia praktika sutartiniuose santykiuose.

Mes padėsime Jums tinkamai įvertinti Jūsų įsipareigojimus sutartiniuose santykiuose ir sudaryti sutartis, atitinkančias tiek formos, tiek turinio reikalavimus.

UAB „Justicija” teikia šias sutarčių rengimo paslaugas:

rengiame sutartis (pirkimo-pardavimo, mainų, rentos, dovanojimo, gyvenamosios patalpos ir žemės nuomos, panaudos, rangos, paslaugų teikimo, paskolos, taikos ir kitų rūšių sutartis);

konsultuojame sutarčių sudarymo, sutarčių pakeitimo, papildymo, priedų rengimo klausimais;

teikiame teisines konsultacijas sutarčių vykdymo ar nutraukimo metu;

atliekame teisinę sutarčių analizę bei rengiame išvadas dėl sutarčių nuostatų atitikimo įstatymų reikalavimams ir šalių valiai.

Tinkamas sandorio ir sutarties požymių supratimas yra būtinas norint tinkamai išreikšti savo valią, padėti klientui kontrahento nemokumo, sutarties nevykdymo atvejais. Padėti šalims rasti bendrą problemos sprendimą neteisminiu būdu. Analizuojame, ar reikia papildyti sutartis, ar tikslinga kreiptis į teismą ar kitas institucijas.

Į UAB „Justicija” teikiamą paslaugą „Sutarčių rengimas” įeina ne tik sutarčių rengimas, bet ir sutarčių vykdymo priežiūra, kontrolė.

TEISINĖS PASLAUGOS

Turite klausimų dėl paslaugų ar norite gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Susisiekite telefonu +370 698 08419 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Domintų sutarčių rengimo paslaugos?

Susisiekite žemiau nurodytais kontaktais arba užpildykite užklausos formą ir Jums atsakysime per 1 d.d.

„Mes esame tam, kad Jūs sėkmingai kurtumėte ir vystytumėte savo verslą.” UAB „Justicija”

    Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis UAB „Justicija“ privatumo politikos.