Viešieji pirkimai, tai perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių) atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Detaliai šią tvarką nustato Viešųjų pirkimų įstatymas bei su jo įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

UAB „Justicija“ savo klientams padeda įgyvendinti visas su viešaisiais pirkimais susijusias procedūras.

Mes teikiame savo paslaugas tiek perkančioms organizacijoms, tiek tiekėjams (dalyviams) norintiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Perkančiosioms organizacijoms

padedame sukurti viešųjų pirkimų teisinę bazę, parinkti pirkimo būdą, parengti pirkimo dokumentus bei išvadas dėl jų atitikimo teisės aktams, taip pat padedame rengiant procedūrinius dokumentus (raštus, protokolus ir kt.), ekspertų teisėmis atstovaujame perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos darbe ir konsultuojame įvairiais viešųjų pirkimų klausimais.

Tiekėjams (dalyviams)

Norintiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, atliekame perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo sąlygų analizę, padedame rengiant pasiūlymus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus bei susirašinėjant su perkančiąja organizacija, konsultuojame dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose bei pateikiant pretenzijas, atstovaujame atliekant pirkimo procedūras.

UAB “Justicija” teisininkai ir specialistai turi ilgalaikę patirtį viešųjų pirkimų administravime, todėl galime garantuoti, jog mūsų teikiam paslauga “Viešųjų pirkimų administravimas” bus aukščiausios kokybės.

Susiekite su mumis telefonu ar elektroniniu paštu ir susitarkite dėl konsultacijos. Mes pateiksime Jums išsamią informaciją apie visus reikalingus viešiesiems pirkimams rengti ar dalyvauti juose dokumentus, procedūras ir kitą informaciją.

Viešųjų pirkimų įstatymas

Jei jums aktualūs viešieji pirkmai – kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

Telefonas: +370 5 272 7614
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

TEISINĖS PASLAUGOS

JURIDINIAMS ASMENIMS
 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Verslo teisininkas

  Profilaktinės bei prevencinės teisinės konsultacijos. Kasdienių teisinių reikalų priežiūra ir „pirmoji pagalba“. Kvalifikuotų specialistų parinkimas.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Skolų išieškojimas

  Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis.

 • Ekspertų paslaugos

  Nepriklausomų ekspertų konkrečios verslo ar finansinės srities konsultacijos.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

 • Įmonių likvidavimas / reorganizavimas

  Konsultacijos įmonių likvidavimo / reorganizavimo klausimais. Likvidavimo procedūrų atlikimas.

 • Darbų sauga

  UAB „Justicija“ rengia darbų saugos dokumentus. Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

 • Projektų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

 • Viešųjų pirkimų administravimas

  Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį.