Dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas – teikiame aukščiausios kokybės dokumentų teismui rengimo ir teisminio atstovavimo paslaugas, užtikrinančias kvalifikuotą Jūsų interesų gynimą tiek teismuose, tiek ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose.

UAB „Justicija“ teisininkai ir advokatai garantuoja kvalifikuotą:

 • Konsultavimą parenkant tinkamus ginčų sprendimo būdus (konsultacijos teikiamos žodžiu ir raštu);
 • Procesinių dokumentų (ieškinių, atsiliepimų, pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo, skundų, prašymų, pretenzijų, paaiškinimų ir kitų reikalingų dokumentų) parengimą.
 • Fizinių asmenų atstovavimą:
 1. Visų instancijų teismuose (visuose Lietuvos miestuose);
 2. Valstybinio valdymo, savivaldos ir kitose institucijose;
 3. Atstovavimą ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose;
 4. Derybose dėl taikos sutarties pasirašymo;
 5. Atstovavimą arbitraže.
 • Teismo, arbitražo sprendimų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimą.

UAB „Justicija“ teikdama dokumentų teismui rengimo ir atstovavimo paslaugas užtikrina, kad procesiniai dokumentai bus parengti laiku, per teismo nustatytus terminus, atitiks visus jiems keliamus reikalavimus. Jus atstovaus patyręs, kvalifikuotas tos teisinės srities, kurioje Jums reikalinga pagalba, specialistas.

Taip pat kontroliuosime teismo ar arbitražo sprendimo Jūsų byloje vykdymą.

Šios paslaugos bus teikiamas už optimalią kainą, atitinkančią paslaugos pobūdį ir kokybę.

Dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas – patikėkite visus savo rūpesčius mums ir mes nuo pradžios iki galo pasirūpinsime Jūsų ginču teisme ar ikiteisminėje ginčų sprendimo institucijoje. Parengsime visus dokumentus, fiziškai atstovausime Jus teisme, kas leis Jums užsiimti savo reikalais ir negaišti savo laiko teismo posėdžiuose ar rūpinantis dėl procesinių dokumentų tinkamo parengimo, dokumentų pateikimo, procesinių terminų praleidimo, ir kitų procesinių klausimų, teismo ar arbitražo sprendimo įgyvendinimo kontrolės ir kitais teisinio pobūdžio veiksmais.

Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Telefonas: +370 5 272 7614 (teisinės paslaugos Vilniuje), +370 343 51512 (teisinės paslaugos Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Reikalingos teisinės paslaugos asmeniškai Jums? Turime tam pritaikytą paslaugą –

Justicija – Paprasti atsakymai į Jums sudėtingus klausimus.

TEISINĖS PASLAUGOS

PRIVATIEMS ASMENIMS
 • Asmeninis teisininkas

  Galimybė už prieinamą kainą greitai ir Jums patogiu būdu gauti visapusišką teisinę pagalbą iš Jūsų asmeninio teisininko.

 • Santuokos nutraukimas

  Santuokos nutraukimo dokumentacijos ruošimas, proceso valdymas ir kontrolė.

 • Darbo užmokesčio išieškojimas

  Darbo sutarties analizė, teisinės konsultacijos, darbo užmokesčio proceso iniciavimas ir vykdymas.

 • Garbės ir orumo gynimas

  Ginčo sprendimas, baudžiamamojo proceso inicijavimas, įpareigojimas panaikinti šmeižiantį tekstą.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos privatiems asmenims: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Konsultacijos paveldėjimo klausimais

  Konsultacijos paveldėjimo, vedybų sutarčių sudarymo, turtinės ir neturtinės teisės klausimais. Vaikų išlaikymo, įvaikinimo, santuokos nutraukimo klausimais.

 • Konsultacijos mokesčių klausimais

  Konsultacijos mokesčių teisės klausimais, atstovimas valstybinėse institucijose ir teismuose.

 • Dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas

  Profesionalus dokumentų teismui rengimas ir teisminio atstovavimo paslauga. Kvalifikuotas interesų gynimas teismuose.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.