UAB „Justicija“ specialistai bei partneriai, teikdami savo klientams šią paslaugą, įsipareigoja efektyviai kontroliuoti projekto administravimą ir operatyviai reaguoti į bet kokius šiame projekto įgyvendinimo etape atsirandančius pokyčius. Projekto administravimas, atliekamas solidžią patirtį turinčių specialistų, užtikrina sklandžią eigą ir garantuoja įgyvendinimą.

Projektų administravimas apima:

Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimą – projekto valdymo komandos sudarymas (projekto vadovo ir vyriausio finansininko paslaugų teikimas), sutarčių vykdymo priežiūra, ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimas (projektams, gaunantiems ES Struktūrinių fondų paramą), projekto viešinimo užtikrinimas, einamoji projekto priežiūra, kliento atstovavimas ES paramos lėšas administruojančioje įstaigoje, projekto rezultatų kokybės analizė, darbo procesų įvertinimas bei pasiekimų kontrolė, projekto veiklų įvertinimas ir koregavimas ir pan.

Projekto finansinį administravimą – išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra; mokėjimų prašymų ruošimas; tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimas.

UAB “Justicija” dirbantys specialistai turi didelę praktinę patirtį administruojant ir koordinuojant įvairaus pobūdžio projektus pagal atsakingų institucijų nustatytus reikalavimus ir procedūras.

Projektų administravimo paslaugos:

• visų dokumentų sutvarkymas iki Paramos skyrimo sutarties pasirašymo;
• sutarčių projektų rengimas ;
• dokumentų derinimas su finansuojančia agentūra;
• mokėjimo prašymų rengimas;
• ataskaitų rengimas (reguliarios veiklos, metinės, baigiamosios);
• projekto finansų tvarkymas(buhalterinės apskaitos vedimas, finansinių ataskaitų ir kitų dokumentų ruošimas);
• projekto renginių koordinavimas;
• įmonės vidaus raštų, susijusių su projekto administravimu, rengimas ir kitos su projektų administravimu susijusios paslaugos.

Jei jums aktualus projektų administravimas – kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

Telefonas: +370 5 272 7614
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

TEISINĖS PASLAUGOS

JURIDINIAMS ASMENIMS
 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Verslo teisininkas

  Profilaktinės bei prevencinės teisinės konsultacijos. Kasdienių teisinių reikalų priežiūra ir „pirmoji pagalba“. Kvalifikuotų specialistų parinkimas.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Skolų išieškojimas

  Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis.

 • Ekspertų paslaugos

  Nepriklausomų ekspertų konkrečios verslo ar finansinės srities konsultacijos.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

 • Įmonių likvidavimas / reorganizavimas

  Konsultacijos įmonių likvidavimo / reorganizavimo klausimais. Likvidavimo procedūrų atlikimas.

 • Darbų sauga

  UAB „Justicija“ rengia darbų saugos dokumentus. Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

 • Projektų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

 • Viešųjų pirkimų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.