Kodėl darbų sauga tokia svarbi?

Baudos darbdaviui už darbuotojų saugos ir sveikatos normų pažeidimus įmonei gali kainuoti nepalyginamai daugiau, nei dokumentų ir darbo sąlygų sutvarkymas.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose. Šių priemonių įgyvendinimo tikslas, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos būklės rodikliai yra nelaimingų atsitikimų darbe skaičius ir sergamumas profesinėmis ligomis.

Darbų sauga. Paslaugos:

 • Esamų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų peržiūra ir įvertinimas.
 • Pagalba šalinant nustatytus trūkumus ir tvarkant darbų saugos ir sveikatos dokumentus.
 • Privalomų įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų parengimas, tokių kaip:
 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos;
 2. Instruktavimo tvarkos nustatymo modulis, vadovo vidiniai įsakymai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 3. Darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo grafiko sudarymas, privalomo sveikatos tikrinimo kontingento atrinkimas;

UAB „Justicija“ taip pat rengia šiuos dokumentus:

 • Darbo tvarkos taisyklės;
 • Pareiginiai nuostatai;
 • Dokumentų rengimas parenkant, išduodant darbuotojams asmenines apsaugines priemones, asmeninių apsauginių priemonių išdavimo tvarka;
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimas;Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimas;
 • Visų privalomų įmonėje žurnalų parinkimas, pradinis užpildymas ir paaiškinimas kaip pildyti toliau;
 • Gaisrinės saugos dokumentacijos rengimas (instrukcijos, veiksmų kilus gaisrui planas, evakavimo planas ir kt.);
 • Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

Jei jums aktuali darbų sauga, tuomet kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

Telefonas: +370 5 272 7614
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – paprasti atsakymai, į Jums sudėtingus klausimus

TEISINĖS PASLAUGOS

JURIDINIAMS ASMENIMS
 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Verslo teisininkas

  Profilaktinės bei prevencinės teisinės konsultacijos. Kasdienių teisinių reikalų priežiūra ir „pirmoji pagalba“. Kvalifikuotų specialistų parinkimas.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Skolų išieškojimas

  Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis.

 • Ekspertų paslaugos

  Nepriklausomų ekspertų konkrečios verslo ar finansinės srities konsultacijos.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

 • Įmonių likvidavimas / reorganizavimas

  Konsultacijos įmonių likvidavimo / reorganizavimo klausimais. Likvidavimo procedūrų atlikimas.

 • Darbų sauga

  UAB „Justicija“ rengia darbų saugos dokumentus. Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

 • Projektų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

 • Viešųjų pirkimų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.