Teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.
Pagal jūsų veiklos sritį, galime patarti ir rekomenduoti, kokia verslo forma tinkamiausia Jūsų veiklai vykdyti.

VERSLO FORMOS IR INFORMACIJA

IĮ – individuali įmonė Įmonių steigimas

Individualių įmonių steigimas patariamas asmenims, planuojantiems teikti paslaugas ar imtis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo.

IĮ – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. Individualios įmonės steigėju gali būti tik fizinis (veiksnus) asmuo.

Pažymėtina tai, kad vienos individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

IĮ steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos individualios įmonės pavadinimas;
 • steigėjo (savininko) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • individualios įmonės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • numatoma individualios įmonės komercinė – ūkinė veikla;
 • individualios įmonės vadovo duomenys (jeigu individualios įmonės savininkas vadovu paskirs kitą asmenį): vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;

IĮ steigimo dokumentus parengiame per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Individualios įmonės steigimo kaina

Steigimo dokumentų paruošimas nuo 40 eurų (plius PVM).

Įmonės steigimas pas mus nemokamas, jei su mūsų įmone sudarysite teisinių ir buhalterinių paslaugų sutartį

UAB – uždaroji akcinė bendrovė uab steigimas

UAB – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Šio tipo įmonių steigimas aktualus tuo, kad akcininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodami savo asmeninį turtą, t.y. jie savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. Tai populiariausia verslo vykdymo forma Lietuvoje.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius ribojamas iki 250.

UAB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos bendrovės pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Bendrovės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 • kiekvieno bendrovės steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka;
 • numatoma bendrovės komercinė – ūkinė veikla;
 • Bendrovės vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta; taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą;
 • informacija apie kitus bendrovės organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą.

UAB steigimo dokumentus parengiame per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

UAB steigimo kaina:

Steigimo dokumentų paruošimas nuo 40 eurų (plius PVM).

UAB steigimas pas mus nemokamas, jei su mūsų įmone sudarysite teisinių ir buhalterinių paslaugų sutartį

Mažoji bendrija (MB) mazosios bendrijos steigimas

Mažąją bendriją patartina steigti žmonėms, norintiems kurti smulkųjį, nereikalaujantį didelių investicijų, ar šeimos verslą. Taip pat labai tinka jauniems, iki 29-erių metų amžiaus žmonėms, dėl patrauklių mokestinių lengvatų.

MB  privalumai:

 • tai ribotos civilinės atsakomybės asmuo – MB steigėjai atsako tik įmonės turtu, o ne savo asmeniniu;
 • nėra nustatytas reikalavimas dėl minimalaus kapitalo dydžio;
 • gali būti daugiau kaip vienas steigėjas;
 • neprivaloma turėti vadovą;
 • nariams nereikia turėti darbo santykių su mažąja bendrija, kurios nariai jie yra.

Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

MB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos mažosios bendrijos pavadinimas;
 • steigėjo (steigėjų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • buveinės adresas.

MB steigimo dokumentus paruošiame per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

Mažosios bendrijos steigimo kaina:

 1.  Steigimo dokumentų paruošimas nuo 40 eurų (plius PVM).

MB steigimas pas mus nemokamas, jei su mūsų įmone sudarysite teisinių ir buhalterinių paslaugų sutartį

Viešoji įstaiga (VŠĮ) imoniu steigimas

Jeigu siekiate tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, tuomet rekomenduojame steigti viešąją įstaigą. Tai yra pelno nesiekiantis, ribotos atsakomybės, viešasis juridinis asmuo. VŠĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga gali būti naudojama ir komercinei veiklai, nes:

1. Galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis;

2. Galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

VŠĮ steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos viešosios įstaigos pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Viešosios įstaigos buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Viešosios įstaigos steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat materialusis ir nematerialusis turtas;
 • Viešosios įstaigos tikslai, veiklos sritys bei rūšys;
 • Viešosios įstaigos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • informacija apie kitus viešosios įstaigos organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

VŠĮ steigimo dokumentus paruošiame per 1 darbo dieną.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

VŠĮ steigimo kaina:

 1.  Steigimo dokumentų paruošimas nuo 40 eurų (plius PVM).

VŠĮ steigimas pas mus nemokamas, jei su mūsų įmone sudarysite teisinių ir buhalterinių paslaugų sutartį

AB – akcinė bendrovė imoniu steigimas

AB – yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000 eurų. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

AB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos bendrovės pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Bendrovės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 • kiekvieno bendrovės steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka;
 • numatoma bendrovės komercinė – ūkinė veikla;
 • Bendrovės vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta; taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą;
 • informacija apie kitus bendrovės organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą.

AB steigimas užtrunka apie 5 darbo dienas.

* VĮ Registrų centro dokumentų patikrinimas gali užtrukti nuo 1 iki 3 darbo dienų.

AB steigimo kaina:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 150 eurų (plius PVM).

Įmonės steigimas pas mus nemokamas, jei su mūsų įmone sudarysite teisinių ir buhalterinių paslaugų sutartį

Ūkinė bendrija įmonių steigimas

Ši verslo forma tinkama, jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius. Ūkinės bendrijos gali būti dviejų teisinių rūšių:

1.            Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) – neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio visi dalyviai yra tikrieji nariai. Bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrijoje gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 steigėjų;

2.            Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB) – tai jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei – ūkinei veiklai vykdyti. Komanditinėje ūkinėje bendrijoje komanditorių narių turtas yra atskirtas nuo KŪB, todėl pagal KŪB prievoles jos tikrieji nariai atsako solidariai visu turtu, o komanditoriai tik tuo turtu, kuris buvo įneštas. KŪB turi būti ne mažiau kaip 3 dalyviai (2 tikrieji nariai ir komanditorius) ir ne daugiau kaip 20 dalyvių (tikrųjų narių arba narių komanditorių).

Steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos TŪB pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • TŪB buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • TŪB steigėjų įnašų dydžiai. TŪB steigėjų įnašai gali būti piniginiai ir/ar nepiniginiai.

Ūkinės bendrijos steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 120 eurų (plius PVM).

Ūkinės bendrijos steigimas pas mus nemokamas, jei su mūsų įmone sudarysite teisinių ir buhalterinių paslaugų sutartį

 

*Kainos nurodytos steigiant juridinius asmenis elektroniniu būdu, steigiant juridinius asmenis tradiciniu būdu (per notarą) prisideda notaro mokestis ir kainos aptariamos su klientais individualiai.

Taip pat ruošiame steigimo dokumentus fondams, klubams, bendrijoms, asociacijoms…

Įmonių steigimas mūsų specialistams yra kasdienybė. Nuolat konsultuojame ne tik steigimo, bet ir mokesčių, buhalterinės apskaitos vedimo, verslo vystymo, finansavimo, darbų saugos, teisiniais klausimais. Klientai visada lieka patenkinti mūsų teikiamomis paslaugomis.

Jei jums aktualus įmonės steigimas – kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

Telefonas: +370 5 272 7614 (įmonių steigimas Vilniuje), +370 343 51512 (įmonių steigimas Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 620 41029
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

TEISINĖS PASLAUGOS

JURIDINIAMS ASMENIMS
 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Verslo teisininkas

  Profilaktinės bei prevencinės teisinės konsultacijos. Kasdienių teisinių reikalų priežiūra ir „pirmoji pagalba“. Kvalifikuotų specialistų parinkimas.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Skolų išieškojimas

  Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis.

 • Ekspertų paslaugos

  Nepriklausomų ekspertų konkrečios verslo ar finansinės srities konsultacijos.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

 • Įmonių likvidavimas / reorganizavimas

  Konsultacijos įmonių likvidavimo / reorganizavimo klausimais. Likvidavimo procedūrų atlikimas.

 • Darbų sauga

  UAB „Justicija“ rengia darbų saugos dokumentus. Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

 • Projektų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

 • Viešųjų pirkimų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

Reikalingos teisinės paslaugos asmeniškai Jums? Turime tam pritaikytą paslaugą –
Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Susisiekite telefonu +370 698 08419 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Justicija – Paprasti atsakymai į Jums sudėtingus klausimus.