UAB “Justicija” teikia advokato paslaugas įmonėms, įstaigoms ir kitų formų juridiniams asmenims. Parenkame tinkamą advokatą Jūsų įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

Advokato paslaugų efektyvumas priklauso nuo teisinės srities, kurioje Jums iškilo problema, bei advokato profesinės patirties. Garantuojame, kad mūsų parinktas advokatas bus savo srities specialistas.

Atkreiptinas dėmesys, kad labai svarbus sėkmingo teisminio proceso veiksnys yra tinkamas advokato pasirinkimas. Kvalifikuotas, patyręs savo srities specialistas, garantuos Jums sėkmingesnį teisminio proceso rezultatą. Toks advokatas turės patirties būtent Jums reikalingoje teisės srityje, tai užtikrins Jums profesionalų bylos vedimą teisme ir mažesnes laiko sąnaudas bylos pasiruošimui.

Advokato paslaugos įmonėms teikiamos šiose teisės srityse:

 • Civilinė teisė (sutarčių teisė, prievolių teisė, įmonių teisė, daiktinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė, pramoninės nuosavybės teisė ir kt.);
 • Darbo teisė (darbo ginčai darbo ginčų komisijose ir visų pakopų teismuose, įdarbinimo teisiniai santykiai, darbo sutarčių sudarymas, sąlygų keitimas, atleidimas iš darbo, darbo pareigų pažeidimo tyrimas ir nustatymas, darbuotojo padarytos žalos atlyginimas, darbų sauga ir darbuotojų sveikata ir kt., tiek individualieji, tiek kolektyvinai darbo santykiai);
 • Administracinė teisė (visų valstybinių ir vietos savivaldos institucijų sprendimų apskundimas, administracinių nuobaudų ginčijimas, statybos teisė, savivaldos teisė, užsieniečių teisė ir kt.);
 • Mokesčių teisė (ikiteisminiai ir teisminiai mokestiniai ginčai);
 • Komercinė teisė (prekybiniai teisiniai santykiai);
 • Verslo teisė;
 • Konkurencijos teisė ir kitos teisės sritys.

Advokato paslaugų kaina:

UAB “Justicija” bendradarbiauja su daugeliu patyrusių advokatų, kurie yra mūsų ilgamečiai partneriai. Mes užtikrinsime, kad advokato kaina ir kompetencija būtų optimali, atitinkanti realius esamos problemos kaštus. Mūsų teikiamos advokato paslaugos įmonėms bus pigesnės, nei kreipiantis tiesiogiai į advokatų kontorą.

UAB “Justicija” partnerių advokatų sąrašą rasite skiltyje “Mūsų advokatai”

Advokatų sąrašas nėra baigtinis. Kiekvienu konkrečiu atveju mes siūlome Jums advokatą, atsižvelgdami į visas situacijos ar iškilusios problemos aplinkybes.

Daugiau informacijos apie šią paslaugą suteiksime konsultacijos metu.

Jei kyla abejonių, ar Jums reikalingas advokatas, ar pakaktų ir teisinės konsultacijos su prityrusiu specialistu, tuomet susisiekite žemiau nurodytais kontaktais ir mes padėsime Jums apsispręsti:

Telefonas: +370 5 272 7614 (advokato paslaugos Vilniuje), +370 343 51512 (advokato paslaugos Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

TEISINĖS PASLAUGOS

JURIDINIAMS ASMENIMS
 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Verslo teisininkas

  Profilaktinės bei prevencinės teisinės konsultacijos. Kasdienių teisinių reikalų priežiūra ir „pirmoji pagalba“. Kvalifikuotų specialistų parinkimas.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Skolų išieškojimas

  Įvairiapusė pagalba susigrąžinant skolas greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis.

 • Ekspertų paslaugos

  Nepriklausomų ekspertų konkrečios verslo ar finansinės srities konsultacijos.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

 • Įmonių likvidavimas / reorganizavimas

  Konsultacijos įmonių likvidavimo / reorganizavimo klausimais. Likvidavimo procedūrų atlikimas.

 • Darbų sauga

  UAB „Justicija“ rengia darbų saugos dokumentus. Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

 • Projektų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

 • Viešųjų pirkimų administravimas

  Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimas, finansinis administravimas, efektyvi projekto kontrolė.

Reikalingos teisinės paslaugos asmeniškai Jums? Turime tam pritaikytą paslaugą –
Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Susisiekite telefonu +370 698 08419 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Justicija – Paprasti atsakymai į Jums sudėtingus klausimus.