Jei nusprendėte nutraukti santuoką:

Visų pirma siūlome šiuo savo sprendimu pasidalinti su sutuoktiniu – galbūt Jums pavyks išsiskirti bendru sutikimu – toks santuokos nutraukimo būdas yra pigesnis, bei greitesnis.

Jei nepavyksta susitarti, arba susitarimui pasiekti trūksta žinių – kreipkitės pas mus.

Jei svarstote taikaus išsiskyrimo galimybę, ateikite kartu su sutuoktiniu – galbūt tarpininkaujant mums, Jums pavyks rasti abi puses tenkinantį sprendimą.

 Žinokite, kad nutraukiant santuoką būtina pasidalinti bendrai užgyventą turtą bei skolas, nuspręsti su kuriuo iš tėvų liks gyventi nepilnamečiai vaikai, kokio dydžio išlaikymas jiems bus mokamas.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutuoktiniai kviečiami į teismo posėdį, kurio netenka laukti ilgai. Tačiau jei skiriatės dėl kito sutuoktinio kaltės, teks nusiteikti ilgesniam santuokos nutraukimo procesui, kuris gali trukti ilgiau nei šešis mėnesius. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl didelio teismų darbo krūvio Vilniuje santuokos nutraukimas, kaip ir kiti teismo procesai gali užtrukti ilgiau nei kituose miestuose.

Civilinis kodeksas numato tris galimus santuokos pasibaigimo ją nutraukiant atvejus:

Santuokos nutraukimas bendru abiejų sutuoktinių sutikimu

Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta (supaprastinto proceso tvarka), jeigu yra visos šios sąlygos:

 • nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;
 • abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);
 • abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.
 

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

Santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;
 • vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
 • vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
 • vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Neveiksnaus sutuoktinio interesais prašymą dėl santuokos nutraukimo gali paduoti jo globėjas, prokuroras arba globos ir rūpybos institucija.

 

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės

Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas įstatyme, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Ateidami į pirmąjį susitikimą neprivalote pateikti jokių dokumentų, tačiau bus daug paprasčiau, jei turėsite:

 • santuokos liudijimą,
 • vaikų gimimo liudijimus,
 • vertingo turto (tiek asmeninio, tiek įgyto santuokos metu) įsigijimo dokumentus,
 • kredito sutartis,
 • kitus Jūsų manymu svarbius dokumentus.

Santuokos nutraukimo kainos:

Nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu kaina gali svyruoti nuo 150 iki 300 EUR, tuo tarpu skiriantis dėl kito sutuoktinio kaltės dokumentų parengimo kaina gali siekti 600 EUR. Tiek pat gali kainuoti ir atstovavimas teismo posėdžiuose. Nutraukiant santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės taip pat teks mokėti žyminį mokestį, kurio dydis priklauso nuo turto, kurį prašysite priteisti sau vertės.

Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Telefonas: +370 5 272 7614 (santuokos nutraukimas Vilniuje), +370 343 51512 (santuokos nutraukimas Marijampolėje)
Mob. tel.: +370 698 08419
El. paštas: justicija@justicija.eu
Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

TEISINĖS PASLAUGOS

PRIVATIEMS ASMENIMS
 • Asmeninis teisininkas

  Galimybė už prieinamą kainą greitai ir Jums patogiu būdu gauti visapusišką teisinę pagalbą iš Jūsų asmeninio teisininko.

 • Santuokos nutraukimas

  Santuokos nutraukimo dokumentacijos ruošimas, proceso valdymas ir kontrolė.

 • Darbo užmokesčio išieškojimas

  Darbo sutarties analizė, teisinės konsultacijos, darbo užmokesčio proceso iniciavimas ir vykdymas.

 • Garbės ir orumo gynimas

  Ginčo sprendimas, baudžiamamojo proceso inicijavimas, įpareigojimas panaikinti šmeižiantį tekstą.

 • Advokato paslaugos

  Tinkamo advokato parinkimas įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

 • Teisinės paslaugos

  Plataus spektro teisinės paslaugos privatiems asmenims: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Konsultacijos paveldėjimo klausimais

  Konsultacijos paveldėjimo, vedybų sutarčių sudarymo, turtinės ir neturtinės teisės klausimais. Vaikų išlaikymo, įvaikinimo, santuokos nutraukimo klausimais.

 • Konsultacijos mokesčių klausimais

  Konsultacijos mokesčių teisės klausimais, atstovimas valstybinėse institucijose ir teismuose.

 • Dokumentų teismui rengimas ir atstovavimas

  Profesionalus dokumentų teismui rengimas ir teisminio atstovavimo paslauga. Kvalifikuotas interesų gynimas teismuose.

 • Įmonių steigimas

  Konsultacijos įmonių / organizacijų steigimo ir registravimo klausimais. Operatyvus ir profesionalus įmonių steigimo dokumentų paruošimas.

Reikalingos teisinės paslaugos asmeniškai Jums? Turime tam pritaikytą paslaugą –
Norite pasitarti dėl paslaugų ar gauti pasiūlymą skirtą būtent Jums?

Susisiekite telefonu +370 698 08419 arba el. paštu: justicija@justicija.eu

Justicija – Paprasti atsakymai į Jums sudėtingus klausimus.