Nepriklausomi ekspertai

Nepriklausomi ekspertai, bendradarbiaujantys su UAB “Justicija”

Audrius Bandzaitis

Kompetencijabankroto administravimas, mediacija.

Išsilavinimas: aukštasis teisinis, teisės magistras.

Kompetencinė patirtis: advokato A. Bandzaičio kontora – advokatas (8m.).

Renas Bradūnas

Kompetencija: policijos administracinė veikla, operatyvinė veikla.

Išsilavinimas: aukštasis teisinis, teisės magistras.

Kompetencinė patirtis: advokato R. Bradūno kontora – advokatas, Marijampolės PK tardymo skyriaus tardytojas, viršininko pavaduotojas (10m.), valstybės saugumo departamentas (5m.).

Tadas Bruzgulis

Kompetencija: renginių organizavimas, TV projektai, prodiusavimas.

Išsilavinimas: aukštasis buhalterinis.

Kompetencinė patirtis: kūrybos namai UAB “ELITAZ”, Vadovas (6m.), UAB “Čilinam” direktorius (m.)

Paulius Čelkis

Kompetencija: visuomenės sveikatos priežiūra. Saugios sveikatai aplinkos užtikrinimas, visuomenės sveikatos kontrolė, užkrečiamųjų ligų kontrolė.

Išsilavinimas: teisės magistras.

Kompetencinė patirtis: valstybinė visuomenės sveikatos tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos, direktoriaus pavaduotojas (8m.); Mykolo Riomerio universitetas, teisės fakultetas, teisės filosofijos ir istorijos katedra (11m.).

Kęstutis Kirejevas

Kompetencija: strateginis įmonių valdymas, holdinginės struktūros, finansai.

Išsilavinimas: tarptautinio verslo bakalauro laipsnis Concordijos tarptautiniame universitete.

Kompetencinė patirtis: UAB “Arpresa”, UAB “Šviesa” , UAB “Alma littera” (10m.) – finansų direktorius.

Tadas Palevičius

Kompetencjija: transporto žalos, įmonių autoparko valdymas.

Išsilavinimas: aukštasis, reklamos vadyba.

Kompetencinė patirtis: UAB “Autoparko valdymo sprendimai” (1m.), UADB “Indurstrijos garantas” (6m.) – draudimo žalų ekspertas.

Kristijonas Paliūtis

Kompetencija: žemėtvarka ir kiti nuosavybės atstatymo klausimai.

Išsilavinimas:  Vilniaus universitetas , tarptautinė teisė.

Kompetencinė patirtis: Stasio Šedbaro advokatų kontora – teisininkas (5m.), LRS teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko padėjėjas (6m.).

Erikas Rugienius

Kompetencija: viešųjų pirkimų organizavimas, teisinis vertinimas, globa ir rūpyba.

Išsilavinimas: aukštasis teisinis, teisės magistras.

Kompetencinė patirtis: Suvalkijos globos namai – teisininkas (5m.), privati teisininko praktika viešųjų pirkimų srityje (7m.).

Dovilė Satkauskienė

Kompetencija: mediacija ir vykdymo procesas.

Išsilavinimas: Mykolo Riomerio universitetas, verslo teisės programos magistro kvalifikacinis laipsnis. Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus pedagoginis universitetas, trejų metų suomių kalbos studijos.

Kompetencinė patirtis: teisinių sistemų reformų tobulinimas, konsultavimas ir perkėlimas į elektroninę erdvę srityje (Makedonijos, Moldovos, Gruzijos antstolių institucinės reformos pagrindų kūrimas, teisinės bazės reformos projektų rengimas). Ilgametė bendradarbiavimo patirtis tarptautinėse organizacijose (UIHJ – International Union of Judicial Officers) ir ICC – International Chamber of Commerce), dalyvavimas privačiuose tarptautiniuose ir valstybiniuose projektuose. Lietuvos antstolių rūmų valdytoja (nuo 2007 m. iki dabar), Lietuvos verslo konfederacijos (ICC Lietuva) prezidiumo narė (www.lvk.lt), (nuo 2008 m. iki dabar). Lietuvos antstolių rūmų ekspertė – teisės konsultantė (2005 – 2007 m.). Teikiamos teisinės konsultacijos nuo 2002 m.

Edita Sinkevičė

Kompetencija: Vartotojų teisė, Verslo teisė.

Išsilavinimas:  Vilniaus universitetas, komercinė teisė, magistro laipsnis. Socialinių mokslų kolegija, verslo teisės bakalauras.

Kompetencinė patirtis: Teisinė praktika, ekspertinio darbo patirtis didžiausiose Lietuvos nevyriausybinėse organizacijos, veikiančiose vartotojų teisių apsaugos srityje. Vartotojų atstovavimas, vartotojų teisių gynimas teisme ir neteismine tvarka, teisinės konsultacijos vartotojams, verslininkams. Mokymai valstybės institucijų ir verslo atstovams, atstovavimas ir narystė tarptautinėse organizacijose ir institucijose, pasiūlymų teisės aktų projektams rengimas, pasiūlymų ir dokumentų valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių sektorių veiklai ir bendradarbiavimui gerinti ruošimas, tarptautinių ir nacionalinių projektų valdymas.

Vykintas Stumbrys

Kompetencija: valstybės isntitucijų veikla, draudiminiai skundai, ieškiniai.

Išsilavinimas: teisės magistras (parlamentarizmo ir valstybinių institucijų veiklos srityse).

Kompetencinė patirtis: UAB “Justicija” – direktorius (1m.), UADB “Industrijos garantas” (9m.).

Vaidas Šalaševičius

Kompetencija: administracinio ir darbo proceso valdymas bendrovėse, darbo ir kolektyviniai ginčai.

Išsilavinimas: teisės magistras

Kompetencinė patirtis: Marijampolės kolegija, darbo ir verslo teisės dėstytojas (10m), verslo ir teisės konsultantas (8m.). UAB “Justicija” direktorius (8m.), privati teisės praktika (11m.), Marijampolės apskrities administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas (6m.).

Kęstutis Žiemys

Kompetencija: auditas, teisinė audito analizė, lobistinė veikla.

Išsilavinimas: aukštasis – auditorius, lobistas.

Kompetencinė patirtis: Marijampolės advokatų kontora, Marijampolės kolegija.

 Edita Sinkevičė 

Kompetencija: vartotojų teisė, Verslo teisė

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, komercinės teisės programos magistro laipsnis. Stažuotė Danijos Aarhus universitete, tarptautinės privatinės teisės programa. Socialinių mokslų kolegija, verslo teisės bakalauras.

Kompetencinė patirtis: vartotojų atstovavimas, vartotojų teisių gynimas teisme ir neteismine tvarka, teisinės konsultacijos vartotojams, verslininkams. Ekspertinė patirtis: mokymai valstybės institucijų ir verslo atstovams,atstovavimas ir narystė tarptautinėse organizacijose ir institucijose, pasiūlymų teisės aktų projektams rengimas, pasiūlymų ir dokumentų valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinio sektorių veiklai ir bendradarbiavimui gerinti ruošimas, tarptautinių ir nacionalinių projektų valdymas.