įstatinio kapitalo keitimas i eurus justicija teisininku informacija

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedus eurą, visos įmonės privalės keisti savo įstatus, kuriuose į eurus turės būti perskaičiuotas įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė.
Nauji įstatai turi būti įregistruoti iki:
AB, UAB – 2017-01-01.
ŽŪB/KB – 2016 01 01.
Verslininkų laukia ir kiti pakeitimai, susiję su euro įvedimu:
-Darbo sutarčių sąlygų keitimas (privaloma);
-Įmonės vidaus tvarkos keitimas: dėl atstovavimo dukterinėse bendrovėse, dėl bendrovės turto perleidimo, investavimo, nuomos ir kt., dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais (aukštosioms mokykloms), vadovo pareiginiai nuostatai, valdybos/stebėtojų tarybos darbo reglamentai, vidaus tvarkos taisyklės (rekomenduotina);
– Sutarčių su tiekėjais ir klientais keitimas (rekomenduotina).
NEPAMIRŠKITE, kad JŪS pats atsakote už savo įmonės organizacinį ir techninį pasirengimą euro įvedimui.