Darbo užmokesčio išieškojimas

Kada taikomas darbo užmokesčio išieškojimas:

Kai darbuotojui neišmokamas priklausantis darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, Darbuotojas turi raštu kreiptis į darbdavį. Jeigu darbdavys nepatenkina prašymo, darbuotojas gali kreiptis į UAB „Justicija“ dėl darbo užmokesčio išieškojimo ir patikėti visą darbą atlikti mums.

Kreipkitės į mus! Mes Jums padėsime!

Svarbu žinoti, jog:

Darbo užmokesčio išieškojimas turi būti pradėtas laiku:

Darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Todėl jei darbdavys su Jumis neatsiskaitė, nedelskite. Darbdavys su Jumis privalo visiškai atsiskaityti atleidimo iš darbo dieną. Darbo užmokesčio išieškojimas gali būti pradėtas pirmą vėlavimo išmokėti atlyginimą dieną. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

Darbdavio siūlomi susitarimai ne visada naudingi

Kartais darbdavys po atleidimo iš darbo siūlo pasirašyti sutartį – atlyginimo mokėjimo grafiką. Tokią sutartį būtina nuodugniai išanalizuoti, kad išvengtumėte Jums nenaudingų sutarties punktų. Pasirašius mokėjimo grafiką, Jums nebus skaičiuojami delspinigiai bei kitos išmokos už pradelstą mokėti darbo užmokestį laiką.

Atleidimo iš darbo dieną darbuotojui rekomenduotina turėti šiuos dokumentus:

Jūs turite teisę reikalauti abiejų šalių (Jūsų ir įmonės, kurioje dirbate/dirbote) pasirašytos, antspaudais patvirtintos Darbo sutarties su įrašais, kurie patvirtina darbo sutarties pradžią, pakeitimus, papildymus bei nutraukimą.

Jūs turite teisę reikalauti darbdavio (buhalterijos) išduoti pasirašytas, antspaudais patvirtintas:

  • Pažymą apie Jums priskaičiuotą ir išmokėtą/neišmokėtą darbo užmokestį už atitinkamą laikotarpį,
  • Pažymą apie darbą įmonėje, kurioje dirbate/dirbote.

Jei norite pasitarti ar tiesiog pasitikrinti, ar elgiatės teisingai drąsiai kreipkitės į UAB „Justicija“ teisininkus.

Susisiekite 8 698 08419 arba justicija@justicija.eu