Įmonių steigimas

Jei jus domina įstaigų ar įmonių steigimas, tuomet vertėtų susisiekti su mumis: mes teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.

Taip pat galime patarti ir rekomenduoti, kokia verslo forma tinkamiausia Jūsų veiklai vykdyti.

Įmonių steigimas, konsultavimas, teisinės paslaugos bei buhalterinė apskaita iš vienų rankų – UAB „Justicija“.

Verslo formos ir informacija:

IĮ – individuali įmonė Įmonių steigimas

Individualių įmonių steigimas patariamas asmenims, planuojantiems teikti paslaugas ar imtis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo. IĮ – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. Individualios įmonės steigėju gali būti tik fizinis (veiksnus) asmuo. Pažymėtina tai, kad vienos individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

IĮ steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos individualios įmonės pavadinimas;
 • steigėjo (savininko) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • individualios įmonės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • numatoma individualios įmonės komercinė – ūkinė veikla;
 • individualios įmonės vadovo duomenys (jeigu individualios įmonės savininkas vadovu paskirs kitą asmenį): vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;

IĮ įsteigiama per 3 – 5 darbo dienas.

IĮ steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas 60€ + PVM.

Įmonės steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių paslaugų teikimo sutartį!

UAB – uždaroji akcinė bendrovė uab steigimas

UAB – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Šio tipo įmonių steigimas aktualus tuo, kad akcininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodami savo asmeninį turtą, t.y. jie savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. Tai populiariausia verslo vykdymo forma Lietuvoje.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500€. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius ribojamas iki 250.

UAB steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 80€ + PVM.
 2. Papildomos paslaugos: Pavadinimo rezervavimas (reikiamos formos užpildymas, pristatymas į Registrų centrą, pažymos atsiėmimas) – 20€.  Įmonės pažymėjimo gavimas (Notaro patvirtintų dokumentų pateikimas Registrų centrui, įmonės pažymėjimo atsiėmimas) – 20€.

UAB steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių paslaugų teikimo sutartį!

Mažoji bendrija (MB) mazosios bendrijos steigimas

Mažąją bendriją patartina steigti  žmonėms, norintiems  kurti smulkųjį, nereikalaujantį didelių investicijų, šeimos verslą.

MB  privalumai:

 • tai ribotos civilinės atsakomybės asmuo – MB steigėjai atsako tik įmonės turtu, o ne savo asmeniniu;
 • nėra nustatytas reikalavimas dėl minimalaus kapitalo dydžio;
 • gali būti daugiau kaip vienas steigėjas;
 • neprivaloma turėti vadovą;
 • nariams nereikia turėti darbo santykių su mažąja bendrija, kurios nariai jie yra.

Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

MB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos mažosios bendrijos pavadinimas;
 • steigėjo (steigėjų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • buveinės adresas.

MB įsteigiama per 3-5 darbo dienas.

Mažosios bendrijos steigimo išlaidos:

 1.  Steigimo dokumentų paruošimas 60€ + PVM.

Mažosios bendrijos steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių paslaugų teikimo sutartį!

Viešoji įstaiga (VšĮ) imoniu steigimas

Jeigu siekiate tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, tuomet rekomenduojame steigti VšĮ. Tai yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo. VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ gali būti naudojama ir komercinei veiklai, nes:

1. Galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis;

2. Galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

VšĮ steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos viešosios įstaigos pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Viešosios įstaigos buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Viešosios įstaigos steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat materialusis ir nematerialusis turtas;
 • Viešosios įstaigos tikslai, veiklos sritys bei rūšys;
 • Viešosios įstaigos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • informacija apie kitus viešosios įstaigos organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

VšĮ įsteigiama per 3 – 5 darbo dienas.

VšĮ steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas ir kiti su įregistravimu susiję darbai – 120€ + PVM.

Padedame įsteigti įstaigą nemokamai, jei su mumis sudarote buhalterinių paslaugų teikimo sutartį!

AB – akcinė bendrovė imoniu steigimas

AB – yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000€. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

AB steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 150€ + PVM.

Padedame įsteigti bendrovę nemokamai, jei su mumis sudarote buhalterinių paslaugų teikimo sutartį!

AB ir UAB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos bendrovės pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Bendrovės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 • kiekvieno bendrovės steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka;
 • numatoma bendrovės komercinė – ūkinė veikla;
 • Bendrovės vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta; taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą;
 • informacija apie kitus bendrovės organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą.

UAB / AB įsteigiamos per 5 darbo dienas.

Ūkinė bendrija įmonių steigimas

Ši verslo forma tinkama, jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius. Ūkinės bendrijos gali būti dviejų teisinių rūšių:

1.            Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) – neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio visi dalyviai yra tikrieji nariai. Bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrijoje gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 steigėjų;

2.            Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB) – tai jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei – ūkinei veiklai vykdyti. Komanditinėje ūkinėje bendrijoje komanditorių narių turtas yra atskirtas nuo KŪB, todėl pagal KŪB prievoles jos tikrieji nariai atsako solidariai visu turtu, o komanditoriai tik tuo turtu, kuris buvo įneštas. KŪB turi būti ne mažiau kaip 3 dalyviai (2 tikrieji nariai ir komanditorius) ir ne daugiau kaip 20 dalyvių (tikrųjų narių arba narių komanditorių).

Steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos TŪB pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • TŪB buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • TŪB steigėjų įnašų dydžiai. TŪB steigėjų įnašai gali būti piniginiai ir/ar nepiniginiai.

Ūkinės bendrijos steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 120€ + PVM.

Ūkinės bendrijos steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių paslaugų teikimo sutartį!

Taip pat ruošiame steigimo dokumentus įvairiems fondams, klubams, bendrijoms, asociacijoms ir kt.

įmonių steigimas

 

Įmonių steigimas mūsų specialistams yra kasdienybė. Nuolat konsultuojame ne tik steigimo, bet ir mokesčių, buhalterinės apskaitos vedimo, teisiniais klausimais. Klientai visada lieka patenkinti mūsų teikiamomis paslaugomis. Kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

8 5 272 7614

8 698 08419

justicija@justicija.eu

Justicija – paprasti atsakymai, į Jums sudėtingus klausimus

Susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Tema

Jūsų žinutė