Įmonių steigimas

Jei jus domina įstaigų ar įmonių steigimas, tuomet vertėtų susisiekti su mumis: mes teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.

Taip pat galime patarti ir rekomenduoti, kokia verslo forma tinkamiausia Jūsų veiklai vykdyti.

Įmonių steigimas, konsultavimas, teisinės paslaugos bei buhalterinė apskaita iš vienų rankų – UAB „Justicija“.

Verslo formos ir informacija:

IĮ – individuali įmonė Įmonių steigimas

Individualių įmonių steigimas patariamas asmenims, planuojantiems teikti paslaugas ar imtis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai pakanka šeimos narių darbo ir nedidelio pradinio kapitalo.

IĮ – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. Individualios įmonės steigėju gali būti tik fizinis (veiksnus) asmuo.

Pažymėtina tai, kad vienos individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

IĮ steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos individualios įmonės pavadinimas;
 • steigėjo (savininko) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • individualios įmonės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • numatoma individualios įmonės komercinė – ūkinė veikla;
 • individualios įmonės vadovo duomenys (jeigu individualios įmonės savininkas vadovu paskirs kitą asmenį): vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;

IĮ įsteigiama per 3 – 5 darbo dienas.

Individualios įmonės steigimo kaina:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas nuo 60€ (plius PVM).

Įmonės steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių, ar teisinių paslaugų teikimo sutartį!

UAB – uždaroji akcinė bendrovė uab steigimas

UAB – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Šio tipo įmonių steigimas aktualus tuo, kad akcininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodami savo asmeninį turtą, t.y. jie savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. Tai populiariausia verslo vykdymo forma Lietuvoje.

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500€. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius ribojamas iki 250.

UAB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos bendrovės pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Bendrovės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 • kiekvieno bendrovės steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka;
 • numatoma bendrovės komercinė – ūkinė veikla;
 • Bendrovės vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta; taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą;
 • informacija apie kitus bendrovės organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą.

UAB įsteigiama per 5 darbo dienas.

UAB steigimo kaina:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – nuo 60€ (plius PVM).
 2. Papildomos paslaugos: Pavadinimo rezervavimas (reikiamos formos užpildymas, pristatymas į Registrų centrą, pažymos atsiėmimas) – 20€.  Įmonės pažymėjimo gavimas (Notaro patvirtintų dokumentų pateikimas Registrų centrui, įmonės pažymėjimo atsiėmimas) – 20€.

UAB steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių, ar teisinių paslaugų teikimo sutartį!

Mažoji bendrija (MB) mazosios bendrijos steigimas

Mažąją bendriją patartina steigti žmonėms, norintiems kurti smulkųjį, nereikalaujantį didelių investicijų, ar šeimos verslą. Taip pat labai tinka jauniems, iki 29-erių metų amžiaus žmonėms, dėl patrauklių mokestinių lengvatų.

MB  privalumai:

 • tai ribotos civilinės atsakomybės asmuo – MB steigėjai atsako tik įmonės turtu, o ne savo asmeniniu;
 • nėra nustatytas reikalavimas dėl minimalaus kapitalo dydžio;
 • gali būti daugiau kaip vienas steigėjas;
 • neprivaloma turėti vadovą;
 • nariams nereikia turėti darbo santykių su mažąja bendrija, kurios nariai jie yra.

Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

MB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos mažosios bendrijos pavadinimas;
 • steigėjo (steigėjų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • buveinės adresas.

MB įsteigiama per 3-5 darbo dienas.

Mažosios bendrijos steigimo kaina:

 1.  Steigimo dokumentų paruošimas nuo 60€ (plius PVM).

Mažosios bendrijos steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių, ar teisinių paslaugų teikimo sutartį!

Viešoji įstaiga (VŠĮ) imoniu steigimas

Jeigu siekiate tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, tuomet rekomenduojame steigti viešąją įstaigą. Tai yra pelno nesiekiantis, ribotos atsakomybės, viešasis juridinis asmuo. VŠĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga gali būti naudojama ir komercinei veiklai, nes:

1. Galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis;

2. Galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

VŠĮ steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos viešosios įstaigos pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Viešosios įstaigos buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Viešosios įstaigos steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat materialusis ir nematerialusis turtas;
 • Viešosios įstaigos tikslai, veiklos sritys bei rūšys;
 • Viešosios įstaigos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
 • informacija apie kitus viešosios įstaigos organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

VŠĮ įsteigiama per 3 – 5 darbo dienas.

Viešosios įstaigos steigimo kaina:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas ir kiti su įregistravimu susiję darbai – 120€ (plius PVM).

Padedame įsteigti įstaigą nemokamai, jei su mumis sudarote buhalterinių, ar teisinių paslaugų teikimo sutartį!

AB – akcinė bendrovė imoniu steigimas

AB – yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000€. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai.

AB steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos bendrovės pavadinimas;
 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Bendrovės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 • kiekvieno bendrovės steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka;
 • numatoma bendrovės komercinė – ūkinė veikla;
 • Bendrovės vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta; taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą;
 • informacija apie kitus bendrovės organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą.

UAB / AB įsteigiamos per 5 darbo dienas.

AB steigimo kaina:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 150€ (plius PVM).

Padedame įsteigti bendrovę nemokamai, jei su mumis sudarote buhalterinių, ar teisinių paslaugų teikimo sutartį!

Ūkinė bendrija įmonių steigimas

Ši verslo forma tinkama, jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius. Ūkinės bendrijos gali būti dviejų teisinių rūšių:

1.            Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) – neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio visi dalyviai yra tikrieji nariai. Bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrijoje gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 steigėjų;

2.            Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB) – tai jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei – ūkinei veiklai vykdyti. Komanditinėje ūkinėje bendrijoje komanditorių narių turtas yra atskirtas nuo KŪB, todėl pagal KŪB prievoles jos tikrieji nariai atsako solidariai visu turtu, o komanditoriai tik tuo turtu, kuris buvo įneštas. KŪB turi būti ne mažiau kaip 3 dalyviai (2 tikrieji nariai ir komanditorius) ir ne daugiau kaip 20 dalyvių (tikrųjų narių arba narių komanditorių).

Steigimui reikalingi duomenys:
 • steigiamos TŪB pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • TŪB buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį;
 • TŪB steigėjų įnašų dydžiai. TŪB steigėjų įnašai gali būti piniginiai ir/ar nepiniginiai.

Ūkinės bendrijos steigimo išlaidos:

 1. Steigimo dokumentų paruošimas – 120€ (plius PVM).

Ūkinės bendrijos steigimas pas mus nemokamas, jei su mumis sudarote buhalterinių, ar teisinių paslaugų teikimo sutartį!

Kitos paslaugos:

 • Buhalterinė apskaita

  Buhalterinė apskaita tvarkoma kvalifikuotai, kokybiškai ir atsakingai, patyrusių specialistų. Patraukli, pagrįsta, klientui aiški buhalterinių paslaugų kaina.

 • Teisinės paslaugos įmonėms

  Mes teikiame itin plataus spektro teisines paslaugas įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Įstatų keitimas

  Valstybės duotas terminas baigėsi, kadangi įstatų keitimą buvo privaloma atlikti iki 2016 12 31. Visus, kas dar nėra pasikeitę įstatų, kviečiame susisiekti.

 • Darbų sauga

  Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose.

 • Skolų išieškojimas

  Skolų išieškojimas – tai įstatymo leistinų priemonių taikymas skolininko atžvilgiu su tikslu greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.

 • Projektų administravimas

  UAB „Justicija“ dirbantys specialistai turi didelę praktinę patirtį aministruojant ir koordinuojant įvairaus pobūdžio projektus pagal atsakingų institucijų nustatytus reikalavimus ir procedūras.

 • Verslo teisininkas

  Mes siūlome tris skirtingus „Verslo teisininko“ abonentinius planus, su fiksuotu teisinių paslaugų mokesčiu.

 • Įmonių steigimas

  Jei jus domina įstaigų ar įmonių steigimas, tuomet vertėtų susisiekti su mumis: mes teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.

Taip pat ruošiame steigimo dokumentus įvairiems fondams, klubams, bendrijoms, asociacijoms ir kt.

įmonių steigimas

 

Įmonių steigimas mūsų specialistams yra kasdienybė. Nuolat konsultuojame ne tik steigimo, bet ir mokesčių, buhalterinės apskaitos vedimo, verslo vystymo, finansavimo, darbų saugos, teisiniais klausimais. Klientai visada lieka patenkinti mūsų teikiamomis paslaugomis. Jei jums aktualus įmonės steigimas, tuomet kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

8 5 272 7614

8 698 08419

justicija@justicija.eu

Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – paprasti atsakymai, į Jums sudėtingus klausimus

Susisiekite:

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Tema

Jūsų žinutė