Garbės ir orumo gynimas

Spaudos laisvė ir teisė skleisti informaciją yra teisėta tol, kol nepažeidžia kito asmens garbės, orumo, privataus gyvenimo neliečiamumo. UAB „Justicija“ padės išsaugoti Jūsų asmeninę bei dalykinę reputaciją.

Garbės ir orumo gynimas:

 • įpareigosime žiniasklaidos priemonę panaikinti šmeižiantį tekstą ar orumą žeminantį atvaizdą;
 • padėsime taikiai išspręsti ginčą derybų būdu;
 • prireikus, civilinio proceso tvarka kreipsimės į teismą dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ar padarytos žalos atlyginimo;
 • inicijuosime baudžiamąjį procesą privataus kaltinimo tvarka.

Asmens garbė ir orumas yra asmeninės neturtinės vertybės, kurias gina teisė. Teisė į garbę ir orumą – tai asmens teisė reikalauti, kad viešoji nuomonė apie jį būtų formuojama žinių, atitinkančių tikruosius jo poelgius, pagrindu ir moralinis vertinimas atitiktų tai, kaip jis tikrovėje vykdo įstatymų, bendražmogiškos moralės normų reikalavimus. Garbė ir orumas pažeidžiami apie asmenį paskleidus tikrovės neatitinkančius ir jo garbę bei orumą žeminančius duomenis.

Jeigu apie asmenį yra paskleisti tikrovės neatitinkantys ir jo garbę bei orumą žeminantys duomenys, kaltiems asmenims gali būti pritaikyta civilinė, administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė.

Fizinio asmens garbė ir orumas (juridinio asmens dalykinė reputacija) ginami teisme, paskleidus apie asmenį ne bet kokius, bet tik tikrovės neatitinkančius duomenis, t.y. šie duomenys turi būti netikri, tokie, kurių iš tiesų nebuvo (melagingi, išgalvoti, pramanyti).  Neatitinkančia tikrovės pripažintina subjektyviai, vienpusiškai pateikiama informacija, kuria iškraipomos arba nutylimos įvykių, reiškinių sąsajos, priežastiniai ryšiai su kitais įvykiais ir reiškiniais.

Duomenys gali būti paskleisti įvairiais būdais (per visuomenės informavimo priemones, oficialiame dokumente, laiške ir kituose raštuose, elektroniniu paštu ir t.t.). Be to, duomenys turi būti tokie, kuriuos būtų galima patikrinti, nes, pavyzdžiui, asmens išsakyta nuomonė nėra duomenys.

Pabrėžtina, kad šios taisyklės galioja tiek viešosios informacijos skleidėjams, tiek viešojoje erdvėje komentuojantiems asmenims.

Nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas paneigti šiuos duomenis, o taip pat atlyginti dėl tokių duomenų paskleidimo jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Pažymėtina, jog po asmens mirties tokią teisę turi jo sutuoktinis, tėvai ir vaikai, jeigu tikrovės neatitinkančių duomenų apie mirusįjį paskleidimas kartu žemina ir jų garbę bei orumą.

Jei manote, kad jūsų teisė į garbę ir orumą gali būti pažeista, tuomet kviečiame susisiekti ir pasikalbėti:

8 5 272 7614, 8 343 51512

8 698 08419

justicija@justicija.eu

Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – paprasti atsakymai, į Jums sudėtingus klausimus

Kitos paslaugos:

 • Asmeninis teisininkas

  Tai galimybė už prieinamą kainą greitai ir Jums patogiu būdu gauti visapusišką teisinę pagalbą iš Jūsų asmeninio teisininko.

 • Garbės ir orumo gynimas

  Spaudos laisvė ir teisė skleisti informaciją yra teisėta tol, kol nepažeidžia kito asmens garbės, orumo, privataus gyvenimo neliečiamumo. UAB „Justicija“ padės išsaugoti Jūsų asmeninę bei dalykinę reputaciją.

 • Santuokos nutraukimas

  Jei svarstote taikaus išsiskyrimo galimybę, ateikite kartu su sutuoktiniu – galbūt tarpininkaujant mums, Jums pavyks rasti abi puses tenkinantį sprendimą.

 • Advokato paslaugos

  Gyvenime yra nemažai situacijų, kai Jums gali tapti reikalingos advokato paslaugos. Jei su tuo susidūrėte pirmą kartą, ar prireikė kitos teisinės srities specialisto, ar norite surasti tikrai gerą advokatą, tikriausiai nežinote kur jo ieškoti.

 • Darbo užmokesčio išieškojimas

  Jeigu darbdavys nepatenkina prašymo išmokėti darbo užmokestį, darbuotojas gali kreiptis į UAB „Justicija“ dėl darbo užmokesčio išieškojimo ir patikėti visą darbą atlikti mums.

 • Įmonių steigimas

  Jei jus domina įstaigų ar įmonių steigimas, tuomet vertėtų susisiekti su mumis: mes teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.

 • Sutarčių rengimas

  Sudarant bet kokią sutartį yra svarbu ją sudaryti tinkama forma, nes jos nesilaikymas gali daryti sutartį negaliojančia ar sukelti kitas teisines pasekmes. Mes padėsime Jums tinkamai įvertinti Jūsų įsipareigojimus sutartiniuose santykiuose ir sudaryti sutartis, atitinkančias tiek formos, tiek turinio reikalavimus.