Garbės ir orumo gynimas

Asmens garbės ir orumo gynimas – dar viena į „Asmeninio teisininko“ paketą įeinanti UAB „Justicija“ teisinė paslauga

Spaudos laisvė ir teisė skleisti informaciją yra teisėta tol, kol nepažeidžia kito asmens garbės, orumo, privataus gyvenimo neliečiamumo. UAB „Justicija“ padės išsaugoti Jūsų asmeninę bei dalykinę reputaciją.

Garbės ir orumo gynimas:

  • įpareigosime žiniasklaidos priemonę panaikinti šmeižiantį tekstą ar orumą žeminantį atvaizdą;
  • padėsime taikiai išspręsti ginčą derybų būdu;
  • prireikus, civilinio proceso tvarka kreipsimės į teismą dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ar padarytos žalos atlyginimo;
  • inicijuosime baudžiamąjį procesą privataus kaltinimo tvarka.

      Asmens garbė ir orumas yra asmeninės neturtinės vertybės, kurias gina teisė. Teisė į garbę ir orumą – tai asmens teisė reikalauti, kad viešoji nuomonė apie jį būtų formuojama žinių, atitinkančių tikruosius jo poelgius, pagrindu ir moralinis vertinimas atitiktų tai, kaip jis tikrovėje vykdo įstatymų, bendražmogiškos moralės normų reikalavimus. Garbė ir orumas pažeidžiami apie asmenį paskleidus tikrovės neatitinkančius ir jo garbę bei orumą žeminančius duomenis.

Jeigu apie asmenį yra paskleisti tikrovės neatitinkantys ir jo garbę bei orumą žeminantys duomenys, kaltiems asmenims gali būti pritaikyta civilinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Fizinio asmens garbė ir orumas (juridinio asmens dalykinė reputacija) ginami teisme, paskleidus apie asmenį ne bet kokius, bet tik tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. šie duomenys turi būti netikri, tokie, kurių iš tiesų nebuvo (melagingi, išgalvoti, pramanyti).  Neatitikinčia tikrovės pripažintina subjektyviai, vienpusiškai pateikiama informacija, kuria iškraipomos arba nutylimos įvykių, reiškinių sąsajos, priežastiniai ryšiai su kitais įvykiais ir reiškiniais.

Duomenys gali būti paskleisti įvairiais būdais (per visuomenės informavimo priemones, oficialiame dokumente, laiške ir kituose raštuose, elektroniniu paštu ir t.t.). Be to, duomenys turi būti tokie, kuriuos būtų galima patikrinti, nes, pavyzdžiui, asmens išsakyta nuomonė nėra duomenys.

Pabrėžtina, kad šios taisyklės galioja tiek viešosios informacijos skleidėjams, tiek viešojoje erdvėje komentuojantiems asmenims.

Nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas paneigti šiuos duomenis, o taip pat atlyginti dėl tokių duomenų paskleidimo jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Pažymėtina, jog po asmens mirties tokią teisę turi jo sutuoktinis, tėvai ir vaikai, jeigu tikrovės neatitinkančių duomenų apie mirusįjį paskleidimas kartu žemina ir jų garbę bei orumą.

LR Civilinis kodeksas 2.24 straipsnis

Susisiekite justicija@justicija.eu arba 8 698 08419