verslas

Pradedantiems smulkųjį verslą dažnai kyla abejonių kurią verslo formą rinktis. Neretai keliamas klausimas – kurią teisinę formą pasirinkti? Ar Mažoji bendrija (MB) ar Individuali įmonė (IĮ), o galbūt uždaroji akcinė bendrovė (UAB)? Nuo 2012 metų, MB verslo forma nuolat populiarėja. Žemiau pateiksime priežastis, kodėl vis daugiau verslininkų renkasi MB verslo formą.

Kodėl kuriant įmonę verta pasirinkti mažosios bendrijos verslo formą?

Mažoji bendrija (MB) – tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Taigi jos nariai savo asmeniniu turtu neatsako už verslo prievoles. MB gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios nedraudžiama arba neribojama specialiais įstatymais. Nepasisekus verslui, Mažosios bendrijos nariai rizikuoja tik savo įnašu, taigi apsaugo savo turtą. Tuo tarpu Individualios įmonės savininkas atsako savo asmeniniu turtu.

Įsteigti MB gali nuo 1 iki 10 narių. Steigėjai/nariai gali būti tik fiziniai asmenys. Papildomų narių, jei dar nėra pasiektas maksimalus kiekis, galima įtraukti ir veiklos vykdymo eigoje. Nariai turi galimybę savanoriškai pasitraukti iš verslo atsiimdami savo įnašą, parduodami ar kitaip perleisdami savo nario teises kitiems asmenims.

Steigiant Mažąją bendriją, kitaip nei Uždarąją akcinę bendrovę (UAB), nėra reikalingas minimalus įstatinis kapitalas. Vietoj to nariai moka įnašus, kurių dydis nustatomas steigimo sutartyje/akte. MB pelnas gali būti paskirstomas jos nariams ir nepasibaigus finansiniams metams. Verta atkreipti dėmesį, kad jei finansinių metų gale pelno dalis, tenkanti MB nariui, yra mažesnė nei jo gautų išmokų suma, jis turi bendrijai grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį. Tačiau tokie atvejai reti.

Kviečiame susisiekti individualiai konsultacijai apie MB – tel. +370 620 41029 arba el. paštu justicija@justicija.eu

Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos moka MB:

Pelno mokestis – 0/5/15 % nuo pelno.

Pirmuoju mokestiniu laikotarpiu pelnas apmokestinamas taikant 0 % pelno mokesčio tarifą, jei mažosios bendrijos sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų ir bendrija neatitinka PMĮ (Pelno mokesčio įstatymas) 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų. Ši mokestinė lengvata taikoma tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius nuo pat pirmojo, bendrijos veikla nėra sustabdoma, bendrija nėra likviduojama, reorganizuojama ir MB dalys nėra perleidžiamos naujiems nariams.

Lengvatinis 5 % tarifas taikomas, jeigu vidutinis bendrijos darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse. Plačiau apie tarifus galite pasiskaityti vmi puslapyje.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % nuo pajamų.

Mažoji bendrija privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu jos pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų arba paskutiniais kalendoriniais metais įsigijo prekių iš kitų valstybių už daugiau, nei 14 000 eurų.

Jei MB turi nekilnojamo turto, tada yra mokamas Nekilnojamo turto mokestis – 0,3 – 3 %.

Nuo MB nario dividendų mokamas 15 % Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Už B klasės pajamas (su darbo santykiais nesusijusios pajamos) mokesčius moka pats narys.

Mažosios bendrijos teises ir pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Mažųjų bendrijų įstatymas.

Plačiau skaitykite įmonių steigimas puslapyje.

Kviečiame susisiekti individualiai konsultacijai apie MB – tel. +370 620 41029 arba el. paštu justicija@justicija.eu