Konsultacijos paveldėjimo ir šeimos teisinių santykių klausimais

UAB „Justicija“ teikia konsultacijas paveldėjimo ir šeimos teisės klausimais:

  • Vedybų sutarčių sudarymas;
  • Sutuoktinių turtinės ir neturtinės teisės;
  • Vaikų išlaikymas, įvaikinimas;
  • Globa ir rūpyba;
  • Vaiko teisės;
  • Santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija);
  • Paveldėjimas.

Konsultacijos vedybų sutarčių sudarymo klausimais:

Vedybų sutartys yra registruojamos Centriniame hipotekos įstaigos tvarkomame Vedybų sutarčių registre.

Vedybų sutartis – tai sutuoktinių susitarimas, kuris nustato jų turtines teises ir pareigas jiems esant susituokus, taip pat nutraukus santuoką ar gyvenant skyrium (separacija).

Vedybų sutartį galima sudaryti iki santuokos įregistravimo – tai ikivedybinė sutartis. Povedybinė sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo metu jau registruotoje santuokoje.

Kodėl verta sudaryti vedybinę sutartį?

Sutuoktiniai, sudarydami vedybų sutartį savo nuožiūra susitaria dėl turto, kiekvieno sutuoktinio įgyto iki santuokos taip pat  dėl turto, kuris buvo ar bus įgytas santuokoje. Sutuoktiniai nustato turto teisinį rėžimą – ar turtas bus bendra jungtinė nuosavybė, ar bendroji dalinė nuosavybė.

Kai vedybų sutartimi yra nustatytas turto teisinis rėžimas, teismo procesas dėl santuokos nutraukimo bus žymiai greitesnis ir pigesnis.

Vaikų išlaikymas ir įvaikinimas

Konsultuojame visais iškilusiais klausimais dėl vaikų išlaikymo pareigos pasidalijimo skyrybų atveju, alimentų priteisimo, skolų dėl vaiko išlaikymo išieškojimo, įvaikinimo procedūrų ir dokumentų ruošimo klausimais.

Jei Jūs nežinote ar verta sudaryti vedybų sutartį, ar kokios yra įvaikinimo procedūros, kokių dokumentų gali Jums prireikti įvaikinant, kaip nutraukiant santuoką nustatyti vaikų išlaikymą, ką daryti jei buvęs sutuoktinis nemoka Jums ir Jūsų vaikams priklausančių alimentų – drąsiai kreipkitės į mus. Mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus ir suteiksime visą reikiamą teisinę pagalbą.

Konsultacijos paveldėjimo klausimais

Dėl palikimo priėmimui reikalingų dokumentų ir palikimo priėmimo proceso, dėl paveldėjamo turto paskirstymo ir visais su paveldėjimo teise susijusiais klausimais. Mes konsultuojame   tiek turto savininkus dėl testamento sudarymo, jo patvirtinimo ir kitais klausimais, tiek turto įpėdinius dėl palikimo priėmimo.

Konsultacijos  paveldėjimo ir šeimos teisės klausimais – UAB „Justicija“ padės Jums rasti atsakymus į visus klausimus.

Paslauga „Konsultacijos paveldėjimo ir šeimos teisės klausimais“ įeina į „Asmeninio teisininko“  paslaugų paketą.

Susisiekite 8 698 08419 arba justicija@justicija.eu