Išėjimas iš darbo. Ar reikia „atidirbti“ 20 kalendorinių dienų?

Dažnai susiklosto situacija, kaip darbuotojas nusprendžia iš darbo išeiti savo noru be svarbių priežasčių. Vadovaujantis LR darbo kodekso 55 straipsnio 1 dalimi yra rašomas prašymas su prašymu nutraukti darbo sutartį praėjus 20 kalendorinių dienų. Atkreiptinas dėmesys, jog prašymas gali būti pateiktas atostogų, ligos metu. Galima kartu pateikti su prašymą išleisti kasmetinių atostogų. Suėjus terminui darbdavys…

Ar reikės keisti darbo sutartis po liepos 1 dienos?

Naujojo darbo kodekso  įsigaliojimas neturės jokio poveikio iki  liepos 1 dienos sudarytoms ir galiojančioms darbo sutartims.  Norime nuraminti visus darbdavius ir darbuotojus – naujų darbo sutarčių sudarinėti nereikės. Aišku, senųjų darbo sutarčių revizija būtų naudinga. Atkreiptinas dėmesys, jog iki liepos 1 dienos atostogų atveju, atleidimo iš darbo savo noru arba ne dėl darbuotojo kaltės, terminams…

Atleidimo iš darbo aspektai pagal naująjį Darbo kodeksą

Įspėjimo terminai.  Dažnai susiklosto situacija, kaip darbuotojas nusprendžia iš darbo išeiti savo noru. Naujajame darbo kodekse numatytas ilgesnis įspėjimo terminas, taikomas darbuotojui ketinančiam nutraukti neterminuotą arba terminuotą, sudarytą ilgesniam nei vieno mėnesio terminui, sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių. Naujasis reglamentavimas įtvirtina 20 kalendorinių dienų įspėjimo terminą (LR Darbo kodekso 55 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys,…

Kaip turi būti apmokamas kvalifikuotas darbas? Kas turi nustatyti, ar darbas kvalifikuotas ar ne?

Po ilgų diskusijų ir svarstymų pagaliau turime naująjį, įsigaliojusį Darbo kodeksą (DK), kurio pagrindinis tikslas liberalizuoti darbo teisinių santykių reguliavimą, sukurti lankstesnius darbuotojo ir darbdavio darbo santykius. Naujasis reguliavimas numato net kelis įpareigojimus darbdaviams, kurios taikant turėtų didėti darbo užmokestis. Visų pirma siekiama labai aiškiai apibrėžti, kad minimali alga ( šiuo metu minimali mėnesinė alga…

Naujovė – Ilgalaikio darbo išmoka

Dar viena naujovė po liepos 1 dienos, kuri „atėjo“ su naujuoju Darbo kodeksu – tai papildoma finansinė apsauga tiems darbuotojams, kurie įmonėje išdirbę ilgiau nei 5 metus. Ilgalaikio darbo išmokos priklauso ne dėl savo kaltės atleistiems darbuotojams (asmuo atleistas pagal LR DK 57 str.), dirbusiems įmonėje penkerius ir daugiau metų; neįsidarbinęs per 3 mėnesius; kreiptis…