Advokato paslaugos įmonėms

Advokato paslaugos įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims

Advokato paslaugos įmonėms efektyvumas priklauso nuo teisinės srities, kurioje Jums iškilo problema, bei advokato profesinės patirties.

UAB „Justicija“ teikia advokato paslaugas įmonėms, įstaigoms ir kitų formų juridiniams asmenims. Parenkame tinkamą advokatą Jūsų įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

Garantuojame, kad mūsų parinktas advokatas bus savo srities specialistas.

Atkreiptinas dėmesys, kad labai svarbus sėkmingo teisminio proceso veiksnys yra tinkamas advokato pasirinkimas. Kvalifikuotas, patyręs savo srities specialistas  garantuos Jums sėkmingesnį teisminio proceso rezultatą. Toks advokatas turės patirties būtent Jums reikalingoje teisės srityje. Tai užtikrins Jums profesionalų bylos vedimą teisme ir mažesnes laiko sąnaudas bylos pasiruošimui.

Advokato paslaugos įmonėms teikiamos šiose teisės srityse:

  • Civilinė teisė (sutarčių teisė,  prievolių teisė, įmonių teisė, daiktinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė, pramoninės nuosavybės teisė ir kt.);
  • Darbo teisė (darbo ginčai darbo ginčų komisisjose ir visų pakopų teismuose, įdarbinimo teisiniai santykiai, darbo sutarčių sudarymas, sąlygų keitimas, atleidimas iš darbo;  darbo užmokesčio išieškojimas, drausminių nuobaudų skyrimas, darbuotojo visiška ir dalinė materialinė atsakomybė; darbų sauga ir darbuotojų sveikata ir kt. tiek individualūs, tiek kolektyvinai darbo teisiniai santykiai).
  • Administracinė teisė (visų valstybinių ir vietos savivaldos institucijų sprendimų apskundimas, administracinių nuobaudų ginčijimas, statybos teisė, savivaldos teisė, policijos teisė, užsieniečių teisė, skundų padavimas visų pakopų administraciniuose teismuose ir kt.)
  • Mokesčių teisė (mokestiniai ginčai mokesčių inspekcijose ir teismuose);
  • Komercinė teisė (prekybiniai teisiniai santykiai);
  • Verslo teisė;
  • Konkurencijos teisė ir kitos teisės sritys.

UAB „Justicija“ bendradarbiauja su daugeliu patyrusių advokatų, kurie yra mūsų ilgamečiai partneriai. Mes užtikrinsime, kad advokato kompetencija ir kaina būtų optimali, atitinkanti realius esamos problemos kaštus. Mūsų teikiamos advokato paslaugos įmonėms bus pigtesnės, nei kreipiantis tiesiogiai į advokatų kontorą.

UAB „Justicija“ partnerių advokatų sąrašą rasite skiltyje „Mūsų advokatai„.

Advokatų sąrašas nėra baigtinis. Kiekvienu konkrečiu atveju mes siūlome Jums advokatą, atsižvelgdami į visas situacijos ar iškilusios problemos aplinkybes.

Daugiau informacijos apie šią paslaugą suteiksime konsultacijos metu.

Jei kyla abejonių, ar Jums reikalingas advokatas, ar pakaktų ir teisinės konsultacijos su prityrusiu specialistu, tuomet susisiekite žemiau nurodytais kontaktais ir mes padėsime Jums apsispręsti.

Susisiekite justicija@justicija.eu arba 8 698 08419