Advokato paslaugos įmonėms

UAB „Justicija“ teikia advokato paslaugas įmonėms, įstaigoms ir kitų formų juridiniams asmenims. Parenkame tinkamą advokatą Jūsų įmonės teisminiam ar arbitražiniam atstovavimui.

Advokato paslaugų efektyvumas priklauso nuo teisinės srities, kurioje Jums iškilo problema, bei advokato profesinės patirties. Garantuojame, kad mūsų parinktas advokatas bus savo srities specialistas.

Atkreiptinas dėmesys, kad labai svarbus sėkmingo teisminio proceso veiksnys yra tinkamas advokato pasirinkimas. Kvalifikuotas, patyręs savo srities specialistas, garantuos Jums sėkmingesnį teisminio proceso rezultatą. Toks advokatas turės patirties būtent Jums reikalingoje teisės srityje, tai užtikrins Jums profesionalų bylos vedimą teisme ir mažesnes laiko sąnaudas bylos pasiruošimui.

Advokato paslaugos įmonėms teikiamos šiose teisės srityse:

 • Civilinė teisė (sutarčių teisė, prievolių teisė, įmonių teisė, daiktinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė, pramoninės nuosavybės teisė ir kt.);
 • Darbo teisė (darbo ginčai darbo ginčų komisijose ir visų pakopų teismuose, įdarbinimo teisiniai santykiai, darbo sutarčių sudarymas, sąlygų keitimas, atleidimas iš darbo, darbo užmokesčio išieškojimas, drausminių nuobaudų skyrimas, darbuotojo visiška ir dalinė materialinė atsakomybė; darbų sauga ir darbuotojų sveikata ir kt. tiek individualūs, tiek kolektyvinai darbo teisiniai santykiai).
 • Administracinė teisė (visų valstybinių ir vietos savivaldos institucijų sprendimų apskundimas, administracinių nuobaudų ginčijimas, statybos teisė, savivaldos teisė, policijos teisė, užsieniečių teisė, skundų padavimas visų pakopų administraciniuose teismuose ir kt.)
 • Mokesčių teisė (mokestiniai ginčai mokesčių inspekcijose ir teismuose);
 • Komercinė teisė (prekybiniai teisiniai santykiai);
 • Verslo teisė;
 • Konkurencijos teisė ir kitos teisės sritys.

Advokato paslaugų kaina:

UAB „Justicija“ bendradarbiauja su daugeliu patyrusių advokatų, kurie yra mūsų ilgamečiai partneriai. Mes užtikrinsime, kad advokato kaina ir kompetencija būtų optimali, atitinkanti realius esamos problemos kaštus. Mūsų teikiamos advokato paslaugos įmonėms bus pigesnės, nei kreipiantis tiesiogiai į advokatų kontorą.

UAB „Justicija“ partnerių advokatų sąrašą rasite skiltyje „Mūsų advokatai“

Advokatų sąrašas nėra baigtinis. Kiekvienu konkrečiu atveju mes siūlome Jums advokatą, atsižvelgdami į visas situacijos ar iškilusios problemos aplinkybes.

Daugiau informacijos apie šią paslaugą suteiksime konsultacijos metu.

Jei kyla abejonių, ar Jums reikalingas advokatas, ar pakaktų ir teisinės konsultacijos su prityrusiu specialistu, tuomet susisiekite žemiau nurodytais kontaktais ir mes padėsime Jums apsispręsti:

8 5 272 7614, 8 343 51512

8 698 08419

justicija@justicija.eu

Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – paprasti atsakymai, į Jums sudėtingus klausimus

Kitos paslaugos:

 • Buhalterinė apskaita

  Buhalterinė apskaita tvarkoma kvalifikuotai, kokybiškai ir atsakingai, patyrusių specialistų. Patraukli, pagrįsta, klientui aiški buhalterinių paslaugų kaina.

 • Teisinės paslaugos įmonėms

  Mes teikiame itin plataus spektro teisines paslaugas įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Įstatų keitimas

  Valstybės duotas terminas baigėsi, kadangi įstatų keitimą buvo privaloma atlikti iki 2016 12 31. Visus, kas dar nėra pasikeitę įstatų, kviečiame susisiekti.

 • Darbų sauga

  Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose.

 • Skolų išieškojimas

  Skolų išieškojimas – tai įstatymo leistinų priemonių taikymas skolininko atžvilgiu su tikslu greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.

 • Projektų administravimas

  UAB „Justicija“ dirbantys specialistai turi didelę praktinę patirtį aministruojant ir koordinuojant įvairaus pobūdžio projektus pagal atsakingų institucijų nustatytus reikalavimus ir procedūras.

 • Verslo teisininkas

  Mes siūlome tris skirtingus „Verslo teisininko“ abonentinius planus, su fiksuotu teisinių paslaugų mokesčiu.

 • Įmonių steigimas

  Jei jus domina įstaigų ar įmonių steigimas, tuomet vertėtų susisiekti su mumis: mes teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.