Įmonių likvidavimas

Įmonių likvidavimas – juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro

Savanoriškas likvidavimas – Bendrovės direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas. Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais. Kai sprendimą likviduoti bendrovę priima juridinių asmenų registro tvarkytojas, bendrovė likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti bendrovę, privalo išrinkti (paskirti) jos likvidatorių.

Įmonių likvidavimas ne teismo tvarka:

  • likvidatoriaus paskyrimas;
  • likvidavimo laikotarpio pradžios balanso sudarymas;
  • turto paskirstymas atsiskaičius su kreditoriais, perdavimo aktų surašymas;
  • likviduojamos bendrovės dokumentų perdavimas archyvui;
  • sąskaitų ir vertybinių popierių sąskaitų uždarymas;
  • likvidavimo akto sudarymas;
  • reikalingų dokumentų paruošimas ir pateikimas VĮ Registrų centrui;
  • bendrovės interneto svetainės adreso panaikinimas.

UAB „Justicija“ siūlo ne tik suteikti pilnas konsultacijas įmonių likvidavimo klausimais, bet ir padėti atlikti visas su tuo susijusias procedūras.

Norėdami daugiau informacijos ar konsultacijos, susisiekite justicija@justicija.eu

arba telefonais 8 698 08419,

8 5 272 7614, ar 8 343 51512