Įmonių likvidavimas

Savanoriškas likvidavimas – Bendrovės direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas.

Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas arba teismas Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

Kai sprendimą likviduoti bendrovę priima juridinių asmenų registro tvarkytojas, bendrovė likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

Įmonių likvidavimas – juridinio asmens veiklos pasibaigimas, išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Bankrutavusi bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinis akcininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti bendrovę, privalo išrinkti (paskirti) jos likvidatorių.

Įmonių likvidavimas ne teismo tvarka:

 • likvidatoriaus paskyrimas;
 • likvidavimo laikotarpio pradžios balanso sudarymas;
 • turto paskirstymas atsiskaičius su kreditoriais, perdavimo aktų surašymas;
 • likviduojamos bendrovės dokumentų perdavimas archyvui;
 • sąskaitų ir vertybinių popierių sąskaitų uždarymas;
 • likvidavimo akto sudarymas;
 • reikalingų dokumentų paruošimas ir pateikimas VĮ Registrų centrui;
 • bendrovės interneto svetainės adreso panaikinimas.
UAB „Justicija“ siūlo ne tik suteikti pilnas konsultacijas įmonių likvidavimo klausimais, bet ir padėti atlikti visas su tuo susijusias procedūras. Susisiekite su mumis:

8 5 272 7614

8 698 08419

justicija@justicija.eu

Arba atvykti į vieną iš mūsų biurų – kontaktai

Justicija – paprasti atsakymai, į Jums sudėtingus klausimus

Kitos paslaugos:

 • Buhalterinė apskaita

  Buhalterinė apskaita tvarkoma kvalifikuotai, kokybiškai ir atsakingai, patyrusių specialistų. Patraukli, pagrįsta, klientui aiški buhalterinių paslaugų kaina.

 • Teisinės paslaugos įmonėms

  Mes teikiame itin plataus spektro teisines paslaugas įmonėms: nuo konsultacijos ir kasdienės teisinės priežiūros iki atstovavimo ginčuose.

 • Įstatų keitimas

  Valstybės duotas terminas baigėsi, kadangi įstatų keitimą buvo privaloma atlikti iki 2016 12 31. Visus, kas dar nėra pasikeitę įstatų, kviečiame susisiekti.

 • Darbų sauga

  Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose.

 • Skolų išieškojimas

  Skolų išieškojimas – tai įstatymo leistinų priemonių taikymas skolininko atžvilgiu su tikslu greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.

 • Verslo teisininkas

  Mes siūlome tris skirtingus „Verslo teisininko“ abonentinius planus, su fiksuotu teisinių paslaugų mokesčiu.

 • Įmonių steigimas

  Jei jus domina įstaigų ar įmonių steigimas, tuomet vertėtų susisiekti su mumis: mes teikiame konsultacijas įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir registravimo klausimais. Operatyviai ir profesionaliai ruošiame įmonių steigimo dokumentus.