Klientų atstovavimas

Klientų atstovavimas – „Asmeninio teisininko paslauga

Atstovavimo Jums gali prireikti ne tik teismuose, bet ir kitose valstybinėse institucijose ar santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis. UAB „Justicija“  paslauga „Klientų atstovavimas“ padės Jums įvairiose gyvenimo situacijose. Jūs visada turėsite kvalifikuotą atstovą, kuris greitai ir efektyviai spręs Jums iškilusias teisines problemas ir fiziškai atstovaus Jus visuose Jūsų teisiniuose reikaluose.

„Klientų atstovavimas“ paslaugos turėtojai gali viską patikėti savo srities specialistams, negaišti savo brangaus laiko ir užsiimti savo tiesiogine veikla.

UAB „Justicija“ klientų atstovavimas apima:

  • konsultacijas visais teisiniais klausimais (raštu ir žodžiu);
  • atstovavimą derybose dėl sutarčių sudarymo bei iškilus teisiniam ginčui – dėl taikos sutarties pasirašymo;
  • atstovavimą santykiuose su fiziniais bei privačiaisiais ir viešaisiais juridiniais asmenimis (įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kt.);
  • atstovavimą dėl darbo teisinių santykių kilusiuose ginčuose;
  • klientų atstovavimą įvairiose valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose;
  • atstovavimą ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose;
  • Lietuvos Respublikos teismuose.

Teismuose mes paduodame prašymus, gauname leidimus, pratęsiame terminus, gauname paaiškinimus dėl įvairių procedūrų.

Klientų atstovavimo teisme apimtis priklausys nuo Jūsų pasirinktos paslaugos paketo.

Atstovaudami klientams, atliekame už juos visas teisines ir su tuo susijusias procedūras – ne tik parengiame dokumentus, bet fiziškai atstovaujame proceso metu.

UAB „Justicija“ turi ilgametę patirtį tiek fizinių tiek juridinių asmenų atstovavime.

Susisiekite justicija@justicija.eu arba 8 698 08419